Na zasadnutí mestského zastupiteľstva schválili poslanci všeobecne záväzné nariadenie, ktoré od 15. júla zakazuje piť alkohol na verejných priestranstvách. Tento zákaz platí pre 107 námestí, ulíc, parkov a miest verejnej zelene, tiež sú tam priestory pred obchodnými centrami a podobne. Dotýka sa aj viacerých lokalít na území Mestskej časti Bratislava – Rača.

Alkohol sa nesmie piť ani v blízkosti škôl, na detských ihriskách, blízko zdravotníckych zariadení, kostolov, miest určených na náboženské obrady a univerzitných pastoračných centier, cintorínov a na nástupištiach MHD.  Zákaz sa netýka podujatí, ktoré organizuje mesto či mestská časť, ani podujatí, na ktoré dali súhlas. Rovnako neplatí pre terasy a vonkajšie sedenia reštaurácií, uvádza portál sme.sk.

„Mesto si uvedomuje narastajúci počet ľudí závislých od alkoholu a iných látok, preto sa snaží navrhovať opatrenia, ktoré by zabránili jeho šíreniu, respektíve preventívne pôsobili najmä na mladistvých,“ vysvetlila Daniela Rodinová z magistrátu. Mesto podľa nej spolupracovalo pri príprave nariadenia s mestskou políciou. Mestské časti doplnili ďalšie verejné miesta, ktoré považujú za rizikové.

Mestská polícia v roku 2013 pristihla 2 594 ľudí, ktorí porušili nariadenie o pití alkoholu na verejných priestranstvách, za prvý polrok 2014 to bolo 876 ľudí. Pristihnutý môže dostať pokutu do 33 eur. Mestskí policajti dali pokutu štyridsiatim prichyteným, dvanásť prípadov posunuli ďalej a ostatných napomenuli, vraví hovorca Peter Pleva. Napomínali najmä bezdomovcov. „Súčasťou napomenutia bolo vykázanie osoby z miesta.“

Zákaz alkoholu od 15. júla platí:

– v blízkosti škôl, cintorínov a zdravotníckych zariadení;
– v blízkosti kostolov a iných miest na náboženské obrady;
– na detských ihriskách;
– na nástupištiach MHD;
(zákaz sa netýka terás podnikov a prípadov podujatí organizovaných alebo povolených mestskými časťami či mestom)
Zákaz platí aj na vybraných námestiach a iných verejných priestranstvách, najmä pri obchodných centrách a supermarketoch:

Rača: priestor pred supermarketmi na Peknej ceste, Púchovskej a Rustaveliho ulici;
Karlova Ves: vnútroblok medzi ulicami Ľudovíta Fullu a Pribišova a priestor pred Billou na Segnerovej;
Lamač: priestranstvo pred hypermarketom Tesco Lamač;
Nové Mesto: Račianske mýto, Trnavské mýto, priestor pred zimným štadiónom a areál Kuchajdy;
Dúbravka: priestor pred obchodným domom Saratov a na susediacom trhovisku;
Ružinov: areál Radosť Štrkovec, autobusová stanica a Zlaté Piesky počas konania verejných podujatí;
Staré Mesto: Kamenné námestie, Námestie SNP, Hlavné námestie, Hviezdoslavovo námestie, Námestie Franza Liszta, Primaciálne námestie a Medická záhrada;
Vrakuňa: pešia zóna na Poľnohospodárskej ulici;

Zdroj: sme.sk, bratislava.sk