Vzhľadom na vznik nových bytov v polyfunkčnom súbore Radničné námestie, Rača Tower a Rača Gate a tiež potrebu odkloniť dopravu z tejto lokality od vyťaženej komunikácie Detvianska, Kubačova resp. Rustaveliho,  pribudne v Rači nová križovatka medzi svetelnými križovatkami na Detvianskej a pri OC Kaufland.

Pôjde o nové pripojenie polyfunkčného súboru a časti Záhumeníc s Púchovskou ulicou, ktoré však už nebude svetelného charakteru. Stavbu realizuje na svoje náklady investor projektov Rača Tower a Rača Gate.

Čakanie na povolenie

Príprava na prechod sa začala realizovať už dávnejšie. Po dokončení spojí prechod cez električkovú trať napojí Záhumenice na Puchovskú, aby sa vodiči vyhli vyťaženým úsekom na Detvianskej a Rustaveliho ulici.

Príprava na prechod sa začala realizovať už dávnejšie. Po dokončení spojí prechod cez električkovú trať napojí Záhumenice na Puchovskú, aby sa vodiči vyhli vyťaženým úsekom na Detvianskej a Rustaveliho ulici.

V rámci zmien dôjde k úprave priecestia cez električkovú trať a predĺženie električkovej zastávky. Bratislavský samosprávny kraj, ako vecne a miestne príslušný špeciálny stavebný úrad pre stavby električkových a trolejbusových dráh, už vydal rozhodnutie o stavebnom povolení na úpravu električkovej trate. Práve čakanie na toto povolenie od BSK sčasti predĺžilo dobu výstavby tohto dopravného objektu.

Právoplatnosť už nadobudlo aj posledné z potrebných troch stavebných povolení – od Okresného úradu Bratislava. Tretím stavebným úradom je MČ Bratislava Rača.

Práce aj v noci

Časť prác sa začne realizovať už v najbližších dňoch. Vzhľadom na podmienku Dopravného podniku Bratislava o nenarušenie plynulosti električkovej dopravy sa budú práce v okolí električkovej trate vykonávať v noci a to od štvrtka 12. júla do piatka 22. júla.

Prosíme preto obyvateľov o pochopenie a trpezlivosť.

Zdroj: MČ Bratislava – Rača, úprava: Račaweb