Občania už nebudú musieť odchádzať skôr z práce a potom ešte čakať na svoj priestor. Tiež petície o horúcich témach budú podľa návrhu, ktorým sa má zmeniť existujúci rokovací poriadok zastupiteľstva Rače, prejednávané povinne a prednostne.

Zastupitelstvo Raca

Zastupiteľstvo Mestskej časti Bratislava – Rača

Jasné pravidlá

„Ak chcel doteraz niekto vystúpiť s príspevkom mimo programu, musel si počkať na záver niekoľko hodín trvajúceho zastupiteľstva. Teraz navrhujeme, aby sa občanom vyhradil fixný čas o 17.30. Na vystúpenie nebude treba súhlas poslancov, priestor dostane každý,“ povedal za tím iniciátorov zmeny vicestarosta Rastislav Žitný.

Každá petícia dostane priestor

Občania vystúpia v poradí, v akom sa prihlásili. Ak sa v našej mestskej časti  rozbehne nejaká petícia, bude jej prerokovanie povinne zaradené do programu na 18. hodinu. To umožní signatárom presne si načasovať účasť na zastupiteľstve bez zbytočného čakania.

V pracovných komisiách získal návrh podporu, o jeho prijatí budú hlasovať poslanci.

„Chceme byť otvorenou a transparentnou mestskou časťou, ktorá rešpektuje svojich obyvateľov a poskytuje priestor ich žiadostiam, návrhom aj sťažnostiam,“ víta novinku starosta Peter Pilinský.

Poslanci zložili poslanecký sľub, nechýbal ani Rastislav Žitný, ktorý získal vo voľbách hlas 2 056 voličov.

Poslanci zložili poslanecký sľub na prvom zastupiteľstve po voľbách v roku 2014. Sľub skladá Rastislav Žitný.

Miestne zastupiteľstvo Rača

Miestne zastupiteľstvo Rača – horný rad zľava: R. Žitný, M. Jošt, M. Khandl, M. Máťuš, M. Drotován, R. Pajdlhauser, C. Sekerka, J. Madzin, M. Luknárová, L. Plavuchová, P. Pálka, M. Andraš, R. Ivičič, M. Dobrotková, D. Gelingerová.

Zdroj: MÚ Rača, úprava: Račaweb, foto: Archív