Portál račaweb.sk zameraný na aktuálne dianie v Rači, Krasňanoch a na Východnom bol prvý raz spustený pre verejnosť v marci 2014.

Odvtedy s výnimkou letných mesiacov jeho návštevnosť kontinuálne stúpa tak z pohľadu prezretých stránok, ako aj unikátnych návštevníkov.

Najvyššiu návštevnosť dosiahol portál v novembri a decembri 2014.

Najčítanejšie články si otvorilo takmer desaťtisíc užívateľov internetu, najvyššiu sledovanosť majú aktuality z diania v obci, ale aj miestna politika, pozvánky či magazín zameraný na mapovanie histórie obce a predstavenie jej najvýznamnejších osobností.

Všetkým návštevníkom želáme v roku 2015 len to najlepšie, ďakujeme za priazeň a v prípade, že chcete prispieť vašimi postrehmi, fotografiami či blogmi, píšte nám na adresu webraca@gmail.com.

Návštevnosť portálu Račaweb v roku 2014:

Račaweb Rača Krasňany Východné: Návštevnosť v roku 2014

Račaweb: Návštevnosť v roku 2014