V stredu 7. mája sa v NKD uskutočnila verejná prezentácia návrhov na využitie zanedbaného športového areálu medzi ulicami Černockého – Žitná – Hečkova a Kadnárova. Všetky ideové štúdie sľubujú športový multikomplex a spracovanie celého územia do kompaktného celku so športoviskami, oddychovými zónami, doplnkovými službami, ale aj parkovou úpravou či obslužnými priestormi.

Na prezentáciu návrhov prišlo odhadom 150 ľudí, vrátane poslancov zastupiteľstva či predstaviteľov miestneho úradu.

Na prezentáciu návrhov prišlo odhadom 150 ľudí, vrátane poslancov zastupiteľstva či predstaviteľov miestneho úradu.

V rámci diskusie aj prezentácií investori slovne deklarovali ochotu vybudovať aj športoviská a priestory voľne dostupné verejnosti a takisto možnosť využívať priestory pre školské športové kurzy zdarma či iné benefity pre obyvateľov našej mestskej časti.

Návrhy sa sčasti odlišovali zvolením druhu športovísk, predstavou o samotnej výstavbe (jedna etapa, viac etáp) ako aj dispozíciami a rozložením objektov. Ďalej sa pokúsim zhrnúť fakty, ktoré jednotliví investori predložili v rámci svojich prezentácií.

Na stretnutie prišlo okolo 150 zástupcov verejnosti, nechýbal starosta Peter Pilinský, vicestarosta a poslanec Miloš Máťuš, prednostka Miestneho úradu Jana Pešková, ako aj poslanci miestneho zastupiteľstva Juraj Madzin, Eduard Brychta, Michal Drotován, Katarína Dobiášová a Mário Khandl.

Každý z investorov dostal pre vypracovanie štúdie aj územnoplánovaciu informáciu, ktorá špecifikuje limity a funkcie daného územia, ktorou je predovšetkým šport a oddych. Nepredpokladá sa, že by projekty vyžadovali zmenu územného plánu.

“Investori môžu na základe verejnej diskusie svoje projekty modifikovať. Následne budú predložené jednotlivým komisiám miestneho zastupiteľstva a o víťaznom návrhu budú v konečnom dôsledku rozhodovať volení zástupcovia – teda poslanci,” popísal ďalší proces starosta Peter Pilinský.

Jednotlivé projekty uvádzam v poradí, ako boli prezentované (rozhodol o tom na začiatku prezentácie žreb). Ide o zábery z premietania jednotlivých projektov na plátne, čo poznačilo ich kvalitu.

Projekt číslo 1 (Multikomp)

Projekt 1 (Multikomp): Pohľad na navrhovaný areál od Hečkovej/Kadnárovej.

Projekt 1 (Multikomp): Pohľad na navrhovaný areál od Hečkovej/Kadnárovej.

Prezentovali ho ľudia blízki tenisu – daviscupový reprezentant Martin Hromec či bývalý Cibulkovej tréner Vladimír Pláteník (PGA SK). Na otázku, kto je investorom odpovedali, že Martin Hromec a zahraničný partner so skúsenosťami s výstavbou zábavných, hotelových a športových areálov, ale bez uvedenia jeho názvu či mena.

Projekt 1: Areálu dominujú tenisové haly, kurty, bazén a krytá multifunkčná hala.

Projekt 1: Areálu dominujú tenisové haly, kurty, bazén a krytá multifunkčná hala.

Rozpočet odhadli na 3 – 5 miliónov eur. Príprava na realizáciu projektu by trvala odhadom rok (pol roka príprava podkladov týkajúcich sa celého územia či geologických prieskumov, pol roka projektovanie). Predpokladajú výstavbu na niekoľko etáp – v tej prvej vybudovanie multifunkčných hál.

Skladba objektov:

Prekryté tenisové haly s možnosťou využitia na iné športové účely, ale aj konanie spoločenských akcií či výstav
Bazén – vonkajší a vnútorný so saunovým svetom
Komplex vonkajších tenisových kurtov s rôznymi povrchmi
Viacúčelová otvorená športová plocha (hádzaná, basketbal, florbal, sálový futbal) vybavená chladiacim zariadením, ktorá by sa v zime dala využívať ako malá ľadová plocha na korčuľovanie
Kurty pre plážový volejbal
Fitnesscentrum/posilňovňa
Zábavná zóna pre deti

Doprava:
Hlavný vjazd z Kadnárovej
Podzemná garáž + povrchove parkovisko

Projekt 2: Všešportový areál detí a mládeže

Projekt 2 (Všešportový areál detí a mládeže): Pohľad na komplex od Kadnárovej (kúpalisko)

Projekt 2 (Všešportový areál detí a mládeže): Pohľad na komplex od Kadnárovej (kúpalisko)

Prezentovala ho skupina bratislavských športovcov, trénerov a funkcionárov, vrátane bývalých hokejistov Daniela Iffku, Richarda Kapuša, Mateja Buknu, známeho basketbalového trénera a manažéra Juraja Adamčíka, Erika Csarnakovicsa či funkcionára a trénera hádzanej Ľubomír Orosz. Označili sa za tvorcov myšlienky aj investorov.

Projekt 2 (Všešportový areál detí a mládeže): Pohľad na komplex od Žitnej

Projekt 2 (Všešportový areál detí a mládeže): Pohľad na komplex od Žitnej

Podobne, ako ostatní, zopakovali akútny nedostatok športovísk v Bratislave, uviedli aj zopár príkladov chátrajúcich areálov. Potok pretekajúci areálom navrhujú otvoriť a využiť ho na vytvorenie rekreačnej zóny popri samotných športoviskách.

Rozpočet predbežne odhadujú na 6,5 milióna eur.

Skladba objektov:
Hokejový štadión
Multifunkčná hala so skladacími tribúnami
Obslužná viacposchodová budova s reštauráciou s výhľadom do oboch hál, športovým internátom, klinikou, šatňami a doplnkovými službami
Tenisové kurty
Vonkajšia multifunkčná športová plocha
Bežecká dráha okolo celého areálu v dĺžke cca 1500 m

Doprava:
Hlavný vjazd z Kadnárovej ulice kruhovou križovatkou

Projekt 3: Športovo-relaxačný komplex (SAR)

Takto vyzerá na papieri časť vizualizácie jedného z troch predložených projektov. Koncept sa však upravuje a dopĺňa, verejnosti ho predstavia 7. mája v NKD.

Projekt 3 (SAR) Pohľad na plánovaný areál od Hečkovej ulice.

Návrh prezentoval architekt Tomáš Čechvala, ale aj investor Michal Hatina či partner Jaroslav Packa. V hľadisku nechýbali ani spoluinvestori a športoví garanti projektu – hokejový reprezentant Ľubomír Višňovský či bývalý daviscupový reprezentant SR a víťaz dvoch turnajov na okruhu ATP Karol Krošlák (LBG Aréna, ProTennis Academy).

V štúdii navrhujú tri hlavné športoviská – bazénový komplex, hokejovú halu a prekrytú miltifunkčnú športovú plochu využiteľnú na hokejbal, hádzanú, basketbal či malý futbal. Zvyškové teplo vznikajúce pri vytváraní ľadu chcú využiť na vykurovanie a ohrev vody v bazénovom komplexe.

Projekt 3 (SAR): Pred športoviskami má vzniknúť pre návštevníkov úplne nová oddychová promenáda.

Projekt 3 (SAR): Pred športoviskami má vzniknúť pre návštevníkov úplne nová oddychová promenáda.

Hlavné športoviská budú navzájom prepojené priehľadnými stenami, rovnako tak budú transparentné smerom do vonkajšej pešej promenády s oddychovou zónou a skateparkom (urban parkom).

Okrem nich by v hornej časti parcely vybudovali komplex tenisových kurtov. Súčasťou komplexu by mal byť aj športhotel a ubytovňa pre športovcov.

Investíciu odhadli na minimálne 5 miliónov eur. Výstavbu plánujú jednorázovo – spolu s prípravou územia a projektov by nemala trvať dlhšie ako 18 až 24 mesiacov.

Objektová skladba:

Hokejová hala
Bazénový komplex
Vonkajšie prekryté multifunkčné ihrisko
Skatepark
Športhotel
Tenisové kurty v hornej časti pozemku

V ďalšom príspevku zhrniem verejnú diskusiu a to, čo ľudia či zástupcovia verejnosti prezentovali ako svoje požiadavky či návrhy.

Text a foto Ján Bednarič

Viac o tejto téme aj tu: Areál na Černockého: Nahradí tento svinčík nový športový komplex?

Fotogaléria: