Nechýbalo veľa a obyvatelia Plickovej ulice v Rači by boli vystavení hrozbe ďalšieho možného developerského projektu. Záchrana v poslednej chvíli prišla na poslednom zasadnutí mestského zastupiteľstva Bratislavy. V návrhu programu sa totiž objavil bod, v ktorom spoločnosť Slovak Telecom požaduje od mesta odkúpenie časti pozemkov v areáli na Plickovej ulici.

Jeho úplné znenie v programe bolo nasledovné:

47. Návrh na predaj pozemkov v Bratislave, k.ú. Rača, parc. č. 1537/42, parc. č. 1537/43, parc. č. 1537/50, parc. č. 1537/57, parc. č. 1537/59 a parc. č. 1537/73, Plickova ulica, spoločnosti Slovak Telecom, a.s., so sídlom v Bratislave, ako majetkoprávne usporiadanie pozemku zastavaného stavbou vo vlastníctve žiadateľa a predaj priľahlých pozemkov.

Slovak Telecom požiadal mesto o predaj viacerých pozemkov (vyznačené žltou) v areáli s telefónnou ústredňou na Plickovej ulici.

Na štandardnom vysporiadavaní pozemkov pod stavbami nie je v prípade Bratislavy nič zvláštne. V prípade telefónnej ústredne Telecomu na Plickovej si však za posledné mesiace všimli ľudia podozrivé presuny. Nákladné autá a dodávky odtiaľ odvážajú rôzne technologické zariadenia.

Budovu Telecom v rôznych dokumentáciách označuje ako “Uzol služieb US Plickova 12 A”.

Obyvatelia z okolia majú obavy, že v prípade predaja ústredne by im pod oknami vyrástla bytovka…

Ústredňa už len ako zámienka?

Odkúpia od mesta pozemky za symbolickú s odôvodnením, že tam majú ústredňu. Keď budú vlastníkmi, ústredňu presunú a celý areál predajú nejakému developerovi na výstavbu,“ zneli obavy ľudí zo susedstva.

Ústredňa Telecomu na Plickovej je len pár metrov od bytovky na Plickovej.

Obyvatelia lokality nie sú nadšení pripravovanou výstavbou projektu Rínok Rača, ktorý už má právoplatné územné rozhodnutie, ale výstavba v lokalite telefónnej ústredne po jej prípadnom zrušení alebo obostavaní polyfunkciou, by bola skutočnou pohromou!

Starosta Rače a mestský poslanec Peter Pilinský

Stotožňujem sa s obavami ľudí, že ak sa pozemky pod ústredňou predajú, hrozila by v lokalite výstavba. Zabrániť tomu môžeme jedine tak, že vlastníkom pozemkov ostane samospráva. Preto som navrhol, aby sa bod o predaji pozemkov z rokovania stiahol,“ chápe mestský poslanec a starosta Rače Peter Pilinský oprávnenosť obáv ľudí z Plickovej.

„Na telefónnu ústredňu, ktorá je tam od čias výstavby sídliska, si ľudia zvykli. Nikto nemá problém, že tam Telecom podniká. Ale ak by chceli získať parcely s cieľom ústredňu presťahovať a nehnuteľnosť predať, bol by to obrovský problém. Tento pokus treba zastaviť hneď v zárodku,“ dodal Pilinský, ktorý navrhol, aby sa vysporiadanie pozemkov pre Slovak Telecom odohralo len vo forme prenájmu a nie predaja.

Prípade budeme ďalej sledovať a informovať o jeho vývoji ľudí z ohrozenej lokality.

„Kým bude patriť pozemok mestu, môžu byť ľudia pokojní, žiadna výstavba nehrozí. Ak bude opäť hroziť predaj, musíme proti tomu spoločne bojovať. Zatiaľ je hrozba zažehnaná, prípad budem ďalej sledovať a informovať,“ ubezpečuje starosta susedov z lokality Úžiny a Barónka, ku ktorej má citový vzťah, keďže tam sám vyrastal a žil.

Výstavba budovy sa začala v čase dokončovania sídliska na Úžinách a Barónke v Rači.

Račaweb, foto: archív