(AKTUALIZOVANÉ) Vo štvrtok 5. februára ráno resp. dopoludnia unikla niekde v Pezinku zatiaľ neznáma látka, ktorej zápach sa postupne šíril až ku východnému okraju Mestskej časti Bratislava – Rača. Predstavitelia obce požiadali o stanovisko k vzniknutej situácii spoločnosť SPP – distribúcia. Stanovisko komunikačného odboru prinášame v úplnom znení:

Únik neznámej látky zamoril okolie Pezinka cez Sv. Jur až po Raču

Únik neznámej látky zamoril okolie Pezinka cez Sv. Jur až po Raču

Prvé stanovisko z 11:50:

Milan Vanga, manažér externej komunikácie, SPP – distribúcia, a.s. : Pracovníci SPP – distribúcia, a.s., preverujú možný únik plynu v Pezinku a okolí. Zatiaľ sa únik nepotvrdil. S najväčšou pravdepodobnosťou ide o malý únik odorantu, ktorý sa pridáva do zemného plynu kvôli jeho vyššej bezpečnosti a nie je toxický. V ovzduší sa rozptyľuje veľmi pomaly a pohybuje sa vetrom v smere na Bratislavu.

SPP: Mapa distribučnej siete

SPP: Mapa distribučnej siete

Od apríla minulého roka mení prevádzkovateľ distribučnej siete zemného plynu spoločnosť SPP – distribúcia, a.s., jeho zápach pridávaním nového odorantu. V niektorých mestách a obciach ľudia vnímajú zmenu práve v týchto dňoch.

Zemný plyn je prírodný horľavý plyn vo svojej prirodzenej podobe bez farby a zápachu. Pri úprave sa odorizuje, čiže sa doň pridáva schválená chemická zlúčenina. Tá umožňuje identifikovať prípadný únik plynu, a tým prispieva k väčšej bezpečnosti jeho distribúcie.

Stránky na Facebooku zaplavili podobné statusy o uniku neznámej látky v okolí Pezinka

Stránky na Facebooku zaplavili podobné statusy o uniku neznámej látky v okolí Pezinka

Do minulého roka sa používal odorant THT, zmena v súčasnosti nastáva kvôli výraznejšiemu zápachu nového typu odorantu Spotleak 1007, čo ešte viac zvyšuje bezpečnosť pri potenciálnom úniku plynu.

Odberatelia v súvislosti so zmenou odorantu pocítia zmenu zápachu plynu. Je intenzívnejší a výraznejší s miernym odtieňom zápachu sírovodíka. Najmä v prvých mesiacoch, kedy sa plynovody nasycujú novým odorantom, sú jeho dávky vyššie než bežne.

Spoločnosť SPP – distribúcia upozorňuje, aby si ľudia nový zápach plynu nemýlili napríklad so zápachom z kanalizácie či hniloby z pivnice. Do doby, kým si zvyknú na nový odorant plynu, by mali byť ostražití. Akékoľvek podozrenie na problém či podráždenie a vplyv na človeka a zvieratá treba ihneď nahlásiť na poruchovú nonstop linku 0850 111 727.

Samotný odorant pre ľudí nie je toxický. Jeho koncentrácie v zemnom plyne sú veľmi malé a pri horení plynu sa odorant spáli, spotrebiteľ s ním tak za normálnych podmienok vôbec nepríde do styku.

Nasadzovanie nového odorantu prebieha kontinuálne podľa stavu čerpania zásob toho pôvodného.

Príslušníci HaZZ vykonávali v piatok 6. februára od rána merania ovzdušia v rôznych častiach mesta Pezinok.

Príslušníci HaZZ vykonávali v piatok 6. februára od rána merania ovzdušia v rôznych častiach mesta Pezinok.

Aktualizované stanovisko zo 14:32:

Milan Vanga, manažér externej komunikácie, SPP – distribúcia, a.s. “Po preverení všetkých našich plynárenských zariadení Vás informujem, že dnes nedošlo k úniku zemného plynu ani k úniku odorantu z našich zariadení.

Zápach musel pochádzať z externého prostredia mimo zariadení SPP – distribúcia, a.s.”

Situácia v piatok 6. februára:

Podľa informácií TV Pezinok príslušníci HaZZ vykonávali v piatok 6. februára od rána merania ovzdušia v rôznych častiach mesta Pezinok.

Mestský úrad v Pezinku, odd. životného prostredia sa snaží získať nové informácie o pôvode nepríjemného zápachu.

Okresný úrad v Pezinku, odbor životného prostredia požiadal Slovenskú inšpekciu životného prostredia o spoluprácu pri identifikácii zdroja znečistenia ovzdušia.

TV Markíza: Zistili sa nebezpečné látky

Analýza ovzdušia ukázala podľa TV Markíza únik nebezpečných látok

Analýza ovzdušia ukázala podľa TV Markíza únik nebezpečných látok

Podľa piatkového spravodajstva TV Markíza odborníci podrobili odobraté vzorky analýze.

Tá ukázala, že ide o nebezpečné látky na báze organických rozpúšťadiel – benzén, toluén, etylbenzén, dimetylbenzén, trimetylbenzén, fenol, hexanol.

To všetko sú látky horľavé, dráždivé, škodlivé a nebezpečné pre životné prostredie. Tiež majú karcinogénne účinky.

Dobrou správou podľa Markízy je, že neboli v tak vysokých koncentráciách, aby boli škodlivé pre ľudí. To zlou, že nikto nevie, kto, čím a ako týmito nebezpečnými látkami znečistil prostredie. Je celkom možné, že znečistená mohla byť pôda, odpady, ale aj voda v kanalizácií. Niekomu v okolí Pezinka sa asi tieto rozpúšťadlá vyliali alebo to urobil úmyselne. Celá reportáž televízie je tu.

Prípadom sa ďalej zaoberá Inšpekcia životného prostredia.

Aktualizácia 11. februára: Podozrenie na rozpúšťadlá

Nový Čas informuje, že podľa Kontrolného chemického laboratória civilnej ochrany v Nitre zistené látky nemajú pôvod v zemnom plyne a nie sú ani jeho súčasťou.

„S vysokou pravdepodobnosťou došlo k intenzívnej kontaminácii pôdy alebo iného zdroja vody v kanalizácii neodborným alebo úmyselným zámerom zbaviť sa nepotrebných rozpúšťadiel. Napríklad technického rozpúšťadla,“ informuje na svojom webe mesto Pezinok.

Podľa prednostu pezinského Mestského úradu Miroslava Šebestu bezprostredné ohrozenie zdravia občanov momentálne nehrozí. Kde mohlo dôjsť k prípadnej kontaminácii pôdy či vody, samospráva nevie. „Momentálne riešenie sme videli v podaní trestného oznámenia na políciu,“ podotkol Šebesta pre portál čas.sk.

Zdroj: Račaweb, MÚ Rača, ŠPP distribúcia, TV Markíza