Mestská časť Rača ešte v minulom roku pripravila pre svojich obyvateľov službu, ktorá má pomôcť k ľahšiemu separovaniu odpadov a zlepšeniu ekologickej úrovne obce. Približne od polovice septembra mali obyvatelia rodinných domov možnosť prihlásiť sa na službu odvozu separovaného odpadu priamo spred ich bydlísk.

Služba je určená pre obyvateľov rodinných domov a slúži ako náhrada za postupné rušenie hniezd separovaného odpadu z dôvodu veľkého znečistenia ich okolia a následných sťažností samotných obyvateľov. Služba je pre Račanov po splnení základných podmienok zadarmo a vykonáva sa každé dva týždne.

Záujem o odvoz rastie

Postup prihlásenia je veľmi jednoduchý a zaberie iba pár minút. Obyvatelia dostanú od úradu aj špeciálne vrecia, kam odpad zabalia a každý párny utorok ráno vyložia vrecia s papierom a plastom pred brány svojich rodinných domov. Pracovníci račianskeho úradu vrecia ešte v ten deň v priebehu dopoludnia odvezú.

Rača realizuje odvoz papierového a plastového odpadu spred rodinných domov zdarma.

Momentálne má službu odvozu plastu a papieru prihlásených dohromady 194 rodinných domov v Rači a počet každým týždňom narastá.

„Týmto spôsobom sa snažíme našich obyvateľov motivovať k separovaniu odpadu, pričom následne ich zbavíme akejkoľvek starosti s nosením či vozením plných vriec k najbližším stojiskám. My prídeme až priamo k ich domu a vrecia im zadarmo odvezieme preč. Stojiská, ktoré v Rači zostali, by mali byť teraz prioritne určené pre ľudí z panelákov a bytových domov,“ vysvetlil starosta Rače Peter Pilinský s tým, že službu odvozu prevádzkuje Rača aj počas zimných mesiacov.

„Na jar spolu s otvorením zberného dvoru znova spustíme medzi obyvateľmi ďalšiu obľúbenú službu Zelený taxík, ktorý po nahlásení odvezie obyvateľom nadrozmerný odpad, napríklad starý nábytok alebo biologicky rozložiteľný odpad zo záhrad napríklad po kosení. Zelený taxík v Rači funguje už druhý rok a vybavil desiatky žiadostí na odvoz. Táto služba je prednostne určená pre starších ľudí alebo pre tých, ktorí nemajú možnosť sami odviesť odpad na náš zberný dvor Pri Šajbách,“ doplnil Pilinský.

Kontajnerové stojiská na verejných priestranstvách z dôvodu nedisciplinovanosti užívateľov OLO postupne redukuje. Nový spôsob nakladania so so separovaným odpadom je určený pre rodinné domy. Veľké nádoby OLO ostávajú na kontajnerových stojiskách pri bytových domoch a na sídliskách.

Ako sa zapojiť do zberu?

Najbližšie termíny na odvoz papierového a plastového odpadu spred rodinných domov vychádzajú na 23. január, 6. február, 20. február, 6. marec 2018.

Hlavnou myšlienkou je uľahčenie separovania odpadu majiteľom rodinných domov a pomoc s odvozom. Túto službu pre majiteľov rodinných domov Rača ponúka bezplatne a môže sa na ňu prihlásiť ktokoľvek, kto má v Rači trvalý alebo prechodný pobyt a je prihlásený do zberu komunálneho odpadu s OLO-m.

Postup prihlásenia:

  1. Zavolajte (02/49 11 24 35), napíšte (valeria.pauloviczova@raca.sk) alebo najlepšie osobne navštívte kanceláriu č. 25, na úrade na Kubačovej ulici počas úradných hodín.

  2. Uveďte meno, telefónne číslo, adresu trvalého alebo prechodného bydliska, tiež adresu, z ktorej sa bude odpad odvážať.

  3. Preukážte trvalé bydlisko v Rači platným OP alebo prechodné bydlisko v Rači iným dokladom.

  4. Preukážte pravidelný odvoz komunálneho odpadu OLO-m (zmluva s OLO, SIPO, účtenka, šek…)

  5. Pracovník MÚ vám zadarmo odovzdá plastové vrecia.

  6. Každý párny utorok skoro ráno (alebo v pondelok večer) vyložte vrecia s papierovým a plastovým odpadom pred bránu vášho domu.

  7. Potom už nemusíte nič robiť, naši pracovníci odpad odvezú.

Zdroj: MÚ Rača