Viac miest na parkovanie, menej ohyzdných šrotov popri cestách a na verejných parkoviskách. To je cieľ aktivity, ktorú ponúka Mestská časť Bratislava – Rača svojim občanom. Ako funguje odstraňovanie nepojazdných automobilov z verejných priestranstiev a kde takéto vozidlá nahlasovať?

Mestská časť Rača zaviedla na jeseň 2015 metódu verejnej výzvy na odstránenie vrakov. Vďaka komunikačným kanálom na nahlasovanie podnetov, má mestská časť prehľad o odstavených nepojazdných automobiloch, ktoré blokujú a zaberajú parkovacie miesta pre ostatných obyvateľov.

Ako to funguje?

Zatiaľ Rača rieši len staré vozidlá bez štátnej poznávacej značky, ktorých vlastník sa nedá zistiť ani s pomocou okresného dopravného inšpektorátu. Po nahlásení podnetu o vraku spravia pracovníci úradu obhliadku miesta.

Takto vyzerá výzva majiteľovi nepojazdného auta, po ktorej nasleduje odtiahnutie.

Takto vyzerá výzva majiteľovi nepojazdného auta, po ktorej nasleduje odtiahnutie.

Pokiaľ sa nezistí  majiteľ auta, mestská časť umiestni na automobil výzvu pre majiteľa na odstránenie vraku v lehote 30 dní. Výzva je zároveň zverejnená na webovej stránke mestskej časti aj na vývesných tabuliach. Ak do tejto doby vrak neodstráni, požiadame oprávnenú organizáciu o odtiahnutie,“ povedala vedúca oddelenia životného prostredia v Rači Anna Jusková.

Ak majiteľ vozidla dopraví svoj “vrak” na uvedenú adresu vo vlastnej réžii, neplatí žiadny poplatok. Kontakt a informácie na miestnom úrade Bratislava – Rača je 02/4911 2435.

Náklady na odtiahnutie vozidla znáša prevádzkovateľ určeného parkoviska. „Zatiaľ sme takto zverejnili 4 výzvy. Napriek tomu, že ani v jednom prípade nebol majiteľ auta známy, krátko po zverejnení boli už tri z nich odstránené. Posledný vrak dala po uplynutí 30 dňovej lehoty odtiahnuť mestská časť,“ dopĺňa Jusková.

Vrak vozidla Opel pri Lidli prekážal dlhé týždne, dnes je už odstránený.

Vrak vozidla VW Golf pri Lidli prekážal dlhé týždne, dnes je už odstránený.

Nepojazdné autá bez EČV môžete nahlasovať aj prostredníctvom služby Zelená linka na e-mailovej adrese zelenalinka@raca.sk

Fotogaléria:

Zdroj: MÚ Rača, Eva Miklánková