Spoločnosť OLO už tradične zabezpečí bezplatný zber a odvoz vianočných stromčekov, ktoré sa po sviatkoch už tradične kopia pri kontajnerových stojiskách a je problém umiestniť ich do zberných nádob.

OLO začína so zberom a odvozom vianočných stromčekov

OLO začína so zberom a odvozom vianočných stromčekov

Zber a odvoz stromčekov sa začína v pondelok 12. januára 2015 a potrvá až do soboty 28. februára 2015.

Po tomto termíne zberáme stromčeky ako súčasť zmesového komunálneho odpadu. Obyvatelia Bratislavy môžu po týchto termínoch ukladať vianočné stromčeky ku zberným hniezdam, ku stanovištiam zberných nádob, alebo ich priviesť a bezplatne odovzdať v zbernom dvore OLO a.s. na Starej Ivanskej ceste 2.

Vianočné stromčeky, ako biologicky rozložiteľný odpad, sú odvážané na zhodnotenie kompostovaním, preto spoločnosť žiada o ich dôkladné „odzdobenie“, aby sa predišlo ich likvidácií menej ekologickým spôsobom.

Zdroj: OLO Bratislava, Úsek obchodu a marketingu