Hlavné mesto začalo v uplynulých dňoch s komplexnými opravami ciest, chodníkov a ník na zastávkach MHD.Nechýbajú ani dve frekventované komunikácie na území mestskej časti Bratislava – Rača.

V tomto roku je naplánovaná oprava 27 km ciest, 9 km chodníkov a 19 ník na zastávkach MHD. Mesto na tieto opravy vyčlenilo 6 mil. eur vo svojom rozpočte. Oproti minulému roku sa tento rok opraví dvakrát toľko chodníkov a ník na zastávkach, pričom v rámci opráv chodníkov sa budú robiť aj bezbariérové úpravy priechodov.

„V minulom roku sa nám podarilo aj vďaka dotácii od vlády opraviť rekordných 50 kilometrov ciest a keďže je v Bratislave stále stav ciest taký, aký je, chceme pokračovať v tomto tempe aj tento rok. Opäť budeme opravovať celé úseky ciest, teda nielen látať výtlky. Tento rok sa zameriame aj na opravy chodníkov a ník na zastávkach, pričom ich opravíme raz toľko ako v minulom roku,“ informoval primátor Bratislavy Ivo Nesrovnal.

Po ukončení opravy Pri mlyne vo Vajnoroch sa bude opravovať Dopravná ulica v úseku od pošty v smere do Rače.

Nasledovať bude Východné a Rača

Prvou veľkou opravou je oprava komunikácie Pri mlyne vo Vajnoroch, ktorá potrvá do 30. apríla 2017. Po jej ukončení príde na rad Dopravná ulica v úseku od pošty v smere do Rače. Začiatok opravy je naplánovaný na 2. mája.

Po nej bude nasledovať oprava Detvianskej ulice v úseku od Kubačovej ulice po kruhový objazd. Oprava je naplánovaná na 9. mája.

Všetky opravy sú odsúhlasené Krajským dopravným inšpektorátom. O každej ďalšej bude hlavné mesto informovať, aby sa Bratislavčania mohli včas pripraviť na prípadné dopravné obmedzenia.

Oprava čaká tiež Detviansku ulicu v úseku od Kubačovej až po kruhový objazd. Oprava je naplánovaná na 9. mája.

Oprava čaká tiež Detviansku ulicu v úseku od Kubačovej až po kruhový objazd. Oprava je naplánovaná na 9. mája.

Ďalšie úseky mestských ciest, ktoré čaká oprava:

Rožňavská (11-tisíc m2) v úseku od Galvániho po Möbelix obojsmerne,
Panónska (4 444 m2) lokálne v celom úseku,
pokračujeme v oprave v Starom Meste, nadväzujeme na opravu Búdkovej cesty z minulého roka, pokračujeme Lovinského (3 800 m2) cez Gaštanovú po Valašskú ulicu,
Smolenická (3 419 m2) v celom úseku obojsmerne,
Nadjazd Vajnory od svetelnej križovatky po okružnú križovatku

Opravy sa začali na ceste Pri Mlyne, ktorá vedie od nadjazdu okolo železničnej stanice až ku železničnému priecestiu na Príjazdnej vo Vajnoroch.

„V tomto roku sa zameriame aj na vodorovné dopravné značenia, na ktoré sme vyčlenili v rozpočte 700-tisíc eur. Premaľujeme nanovo všetky priechody pre chodcov, ako i vodorovné značenia veľkých križovatiek.  Ku dnešnému dňu sme zároveň už osadili 3 500 odraziek na úsekoch ciest opravených v minulom roku,“ informoval primátor.

Hlavné mesto v minulom roku opravilo dokopy 50 km ciest, 5 km chodníkov a 10 ník na zastávkach MHD. Tento rekordný počet sa podarilo opraviť aj vďaka dotácii od štátu súvisiacej so slovenským predsedníctvom v Rade EÚ. Tento rok hlavné mesto pokračuje v opravách komunikácií z vlastných finančných zdrojov.

Zdroj: Bratislava.sk