Plánovaný denný stacionár pre seniorov so záhradou vznikne v areáli na Plickovej ulici

Plánovaný denný stacionár pre seniorov so záhradou vznikne v areáli na Plickovej ulici

Rača je jednou zo šiestich bratislavských mestských častí, ktoré sa mohli uchádzať o možnosť čerpať finančné prostriedky v rámci Operačného programu Bratislavský kraj, pod názvom Integrovaná stratégia rozvoja mestských oblastí ISRMO. Na prerozdelenie sumy 14,067 milióna eur bolo podaných dohromady až 50 projektov, pričom Rača podala 6 projektov vo výške 2,622 milióna eur.

Podmienky pre pridelenie nenávratného finančného príspevku splnili nasledovné projekty pripravené Miestnym úradom Bratislava – Rača:

1. Regenerácia verejného priestranstva – Karpatské námestie

2. Obnova základnej školy Tbiliská ul.

3. Obnova materskej školy Tbiliská ul.

4. Obnova  materskej školy Plickova ul.

5. Obnova a rozšírenie kapacít materskej školy Gelnická ul.

6. Vybudovanie zariadenia sociálnych služieb – Denný stacionár pre seniorov.

Starosta MČ Rača Peter Pilinský.

Starosta MČ Rača Peter Pilinský.

Na troch budovách, ktoré sú predmetom projektov, sa práce už buď zrealizovali (ZŠ Tbiliská ul., MŠ Plickova ul.) alebo sa práve robia (MŠ Tbiliská ul.). Financované sú z úveru, ktorý si mestská časť zobrala v roku 2012 vo výške 1,300 tis. €.

Úver z banky bol pre mestskú časť správny krok, s rekonštrukciami škôl a škôlok sme mohli začať už vtedy. A teraz, keď bolo Rači ISRMO schválené a o pár dní budú podpísané zmluvy o poskytnutí  nenávratného  finančného príspevku, budú môcť byť vynaložené finančné prostriedky na tieto práce refundované a použité na iné investičné akcie plánované na ďalšie obdobie,“ povedal starosta Rače Peter Pilinský.

„Mnohomesačná príprava projektov, ktoré by Rači mohla zafinancovať kasa Európskej únie, nebola ani trochu zbytočná. Naopak, zo šiestich predložených návrhov bolo vyhovené úplne všetkým. Rača tak môže naďalej pokračovať v rozsiahlych rekonštrukciách, ktorých cieľom je nielen skrášľovanie mestskej časti, ale aj dosiahnutie prevádzkových úspor, najmä na nákladoch na energie,“ povedal starosta Rače Peter Pilinský.

ISRMO je v tomto roku už druhý úspešný europrojekt mestskej časti Rača – začiatkom roka schválilo Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR dotáciu na vybudovanie Malokarpatsko-šúrskej cyklomagistrály medzi obcami Rača, Vajnory a mestom Svätý Jur vo výške 617 493 eur.

ISRMO je jednou zo stratégií Operačného programu Bratislavský kraj, v rámci ktorého sa mohli samosprávy uchádzať o prostriedky z Európskeho fondu regionálneho rozvoja. Na území Bratislavy sa o financie mohlo uchádzať jedenásť mestských častí Bratislavy. O peniaze sa na území bratislavského samosprávneho kraja mohli uchádzať aj tri mestá – Senec, Pezinok a Malacky. Riadiacim orgánom Operačného programu Bratislavský kraj je Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR.

Mgr. Eva Miklánková
Hovorkyňa starostu MČ Rača

Fotogaléria: