Nad hlavami cestujúcich čakajúcich na električku na zastávke na Peknej ceste sa v pondelok odohrávalo zaujímavé divadlo. Partia chlapov tu na základe právoplatného povolenia z 20. marca 2014 realizovala pri katedrále v Krasňanoch výrub topoľov.

Vykonávajú ho arboristi stromolezeckou technikou.

Výrub topoľov v Krasňanoch vykonávajú arboristi stromolezeckou technikou.

“Výrub 11 ks topoľov realizuje MČ dodávateľskou firmou. Vykonávajú ho arboristi stromolezeckou technikou. Na uvedené stromy bol koncom roka 2013 spracovaný fytopatologický posudok na základe našej požiadavky, nakoľko dreviny boli dlhodobo v zlom stave a potrebovali sme sa ubezpečiť, či sa ešte oplatí do nich investovať orezom, alebo sú v takom stave ako sme predpokladali a výrub je najlepšie riešenie,” informovala na stránke www.raca.sk Eva Lalinská z oddelenia životného prostredia v Rači.

Dreviny boli asi pred 6 – 8 rokmi radikálne neodborne orezané, keby bol odstránený takmer celý kostrový aparát drevíny. Následne dreviny vytvorili sekundárnu korunu, ktorou strom potreboval zabezpečiť nahradenie odstránenej koruny, čo je v takomto prípade stresová reakcia stromu na vážne poškodenie, doplnila Lalinská.

Stromy však v rezných ranách začali hniť, postupne chradnúť a odumierať. Keďže topoľ má schopnosť „fungovať“ aj na obvodovom – konštrukčne a staticky veľmi nestabilnom dreve, hrozilo vylomenie nových konárov.

Stromy budú nahradené novými drevinami ešte v 13. týždni. Bude vysadených 12 ks nových stromov ako stromoradie na strane chodníka pri električkovej trati a ďalšie 4 ks okrasných čerešní ako doplnenie stromoradia na Peknej ceste.

Dva najvitálnejšie stromy, ktoré sú v relatívne dobrom stave, budú ešte na mieste ponechané, avšak „zakrátené“ a čiastocne orezané.