Peter Pilinský bude v novembri opäť kandidovať na post starostu mestskej časti Bratislava-Rača a za poslanca mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy. Predstavil program rozvoja mestskej časti aj v súvislosti s agendou poslanca mestského zastupiteľstva na roky 2018-2022. Novinkou je, že sa rozhodol odmietnuť podporu politických strán a zbiera si podpisy potrebné na kandidatúru so štatútom nezávislého poslanca a starostu.

Budovanie ďalšej cyklotrasy medzi Račou a Krasňanmi, zlepšenie parkovania v starej Rači, výstavba LBG Arény aj nové športoviská, obnova historických budov, riešenia pre záchranu viníc, revitalizácia parkov a oddychových miest, dopravné novinky, moderný klientsky orientovaný úrad…

Peter Pilinský ponúka v programe Rača 2022 (www.pilinsky2018.sk) komplexný plán rozvoja Rače, Krasňan a Východného na ďalšie štyri roky.

Zbiera si podpisy aj podnety

„So získanými skúsenosťami viem posúdiť, čo je reálne sľúbiť a splniť. Nepotrebujem sa zapáčiť každému. Spolieham sa, že ľudia majú triezvy úsudok a vidia, čo všetko sa u nás za posledné roky zmenilo, opravilo a vybudovalo,“ povedal Pilinský o svojom programe a kandidatúre.

Peter Pilinský spustil portál s prezetnáciou programu Rača 2022

Keďže kandiduje bez podpory politických strán, musí si do uzávierky prihlášok vyzbierať stovky podpisov v uliciach – 1000 na mestského poslanca a 500 na starostu.

„Teší ma, že som sa takto rozhodol. Mal som možnosť rozprávať sa neformálne s množstvom ľudí a zbierať zároveň aj podnety do svojho programu. Ani v minulosti som nebol politickým stranám nič dlžný. Na druhej strane ale Rači nijako výrazne nepomohli – a to u mňa rozhodlo,“ vysvetlil 46 ročný rodák z Rače.

Na kampaň si šetrí z výplaty

V blížiacich sa komunálnych voľbách, v ktorých zatiaľ oficiálne nepozná kompletný zoznam jeho protikandidátov, sa magister prírodných vied s diplomom z PF UK necíti ako favorit.

„Urobím všetko pre dobrý výsledok a hlas ľudu prijmem s pokorou. Na kampaň, ktorej hlavným posolstvom bude prezentácia programu Rača 2022, som sa poctivo pripravil. Zaplatím ju z úspor z výplaty, každý mesiac som si počas štyroch rokov odkladal po 350 eur. Najťažšie to so mnou bude mať najmä moja rodina. Dúfam, že sa tentoraz súboj zaobíde bez lží a špinavostí, aké naposledy predvádzala jedna z kandidátok,“ vyjadril osobné želanie ženatý otec dvoch školopovinných detí.

Peter Pilinský

Voľby do samosprávy sa budú konať v sobotu 10. novembra 2018. Obyvatelia Mestskej časti Bratislava–Rača dostanú vo volebnej miestnosti 4 hlasovacie lístky. Voliť teda budú poslancov (15) miestneho zastupiteľstva (10 za obvod Rača, 3 za Krasňany, 2 za Východné), 2 poslancov mestského zastupiteľstva Bratislavy, starostu mestskej časti a primátora Bratislavy.

Stručná vizitka:

Mgr. Peter Pilinský

Narodený 2. apríla 1972 v Bratislave.
Rodinný stav: ženatý, 2 deti
Školy: ZŠ Plickova, Gymnázium Hubeného, Prírodovedecká fakulta UK v Bratislave, odbor environmentalistika
Zamestnania a politická príslušnosť:
1996 – 2008 Ministerstvo životného prostredia SR
2008 – 2014 predseda Strany zelených
od 2010 starosta mestskej časti Bratislava-Rača a poslanec mestského zastupiteľstva v Bratislave za obvod Rača
od 2017 poslanec Bratislavského samosprávneho kraja za Raču a Vajnory

Foto: www.pilinsky2018.sk