Projekt Rínok v areáli bývalých Vinárskych závodov má na svojom konte ďalšie nesúhlasné stanovisko.

Členovia Urbanistickej komisie Ingrid Konrad a Ivo Nesrovnal.

Členovia Urbanistickej komisie Ingrid Konrad a Ivo Nesrovnal.

Výhrady k predloženému zámeru vyjadrila na svojom zasadnutí 4. novembra 2015 aj Urbanistická komisia magistrátu Hlavného mesta SR Bratislavy.

Komisia v zložení Ivo Nesrovnal, Milan Černý,  Tatiana Kratochvílová, Ingrid Konrád, Silvester Černík, Katarína Štefancová a Iveta Plšeková (na zasadnutí neprítomná) vo svojom závere doslova žiada:

Znížiť intenzitu a preriešiť celkovú urbanistickú koncepciu zástavby vo vzťahu k Nemeckému domu (v zmysle rozboru).”

Znamená to, že tak ako mestská časť Rača (viac čítajte aj tu) nesúhlasí s objemom a intenzitou výstavby, a teda plánovaným počtom bytov či administratívnych priestorov, ani príslušná komisia magistrátu.

Viac o téme aj tu:

Rača vyjadruje rázny nesúhlas s navrhovanou výstavbou v areáli Vinárskych závodov

Obytný súbor VIN VIN Rača

Obytný súbor VIN VIN Rača

Súčasný stav areálu Vinárske závody

Súčasný stav areálu Vinárske závody

Zdroj: Račaweb