Bratislavskí starostovia a primátor koncom mája odštartovali petíciu Za Bratislavu bez hazardných hier. Boj proti herniam v blízkosti obytných domov či materských škôl môžete podporiť aj vy.

Herne v Bratislave vrátane Rače by mali mať zákaz alebo aspoň prísnejšie pravidlá.prevádzky

Herne v Bratislave vrátane Rače by mali mať zákaz alebo aspoň prísnejšie pravidlá.prevádzky

Petičný hárok je už k dispozícii aj na prvom kontakte Miestneho úradu Bratislava – Rača na Kubačovej ulici, ale aj na kultúrnych podujatiach organizovaných mestskou časťou. Zbieranie podpisov bude prebiehať až do konca roka 2015, pričom úspešná petícia umožní mestu prijať VZN, ktorým bude ustanovené, že hazardné hry podľa § 3 ods. 2 písm. b), d), e) a i) zákona č. 171/2005 Z. z. o hazardných hrách v znení neskorších predpisov nie je možné prevádzkovať na území hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy.

Ak chcete pomôcť so zberom podpisov ako dobrovoľníci, môžete si petičný hárok stiahnuť tu, taktiež je k dispozícii na prvom kontakte Miestneho úradu na Kubačovej ulici.

Petíciu môžu podpisovať iba obyvatelia s trvalým pobytom v Bratislave a starší ako 18 rokov. V petičnom výbore sú všetci starostovia mestských častí (vrátane račianskeho Petra Pilinského) ako aj primátor Ivo Nesrovnal. Osobou, určená na zastupovanie v styku s orgánom verejnej správy a na doručovanie petičných hárkov poštou, je Ján Mrva, vyplnené hárky treba posielať na adresu Pri mlyne č. 30, Bratislava 831 07.

Petičný výbor

– primátor hlavného mesta SR Bratislavy a starostovia mestských častí:
Ivo Nesrovnal (predseda)
Vladimír Bajan,
Dušan Pekár
Radoslav Števčík
Rudolf Kusý
Dana Čahojová
Martin Zaťovič
Alžbeta Ožvaldová
Peter Pilinský
Martin Kuruc
Milan Jambor
Peter Šramko
Ján Mrva
Jozef Krúpa
Dušan Antoš
Pavel Škodler
Ľubica Kolková
Gabriela Ferenčáková

Petičný hárok na stiahnutie: PETÍCIA ZA BRATISLAVU BEZ HAZARDNÝCH HIER

Zdroj: MÚ Rača, foto: archív, Google Street View