Za účelom zefektívnenia komunikácie občanov s políciou je zriadená e-mailová adresa orpzba3@minv.sk.

Na uvedenú adresu sa môžu občania obrátiť s akýmkoľvek problémom týkajúcim sa ochrany ich života, zdravia alebo majetku, informovať sa o agendách poskytovaných v rámci Policajného zboru (napr. občianske preukazy, vodičské preukazy, cestovné pasy, zbrojné preukazy).

Taktiež sa môžu informovať o činnosti dopravnej polície alebo o podmienkach prijatia do služobného pomeru. Informovala o tom kpt. JUDr. Patrícia Sikelová , skupina prevencie policajného zboru.