Ak zvyknete jazdiť cez Žabí Majer, od pondelka vás môže zaskočiť uzávera mosta ponad železnicu!

Dopraváci upozorňujú vodičov a cestujúcu verejnosť na úplnú uzávierku časti ulice Bojnická – v úseku od odbočenia z Bojnickej ulice k bytovým domom a potravinám JAD v smere z Vajnorskej ulice po odbočenie k záhradkárskej oblasti z Bojnickej ulice na úrovni firmy Würth s r.o., v dĺžke cca 500 m; odbočenie k bytovým domom a záhradkárskej oblasti bude možné- z dôvodu havarijného stavu mosta M 137 – nepredvídateľné chovanie konštrukcie mosta.

Most M 137 na Bojnickej

Uzávierka Bojnickej bude od odbočenia z Bojnickej ulice k bytovým domom a potravinám SAD v smere z Vajnorskej ulice po odbočenie k záhradkárskej oblasti z Bojnickej ulice na úrovni firmy Würth s r.o., v dĺžke cca 500 m

Obchádzková trasa je vedená od križovatky Bojnická – Stará Vajnorská, ulicami Stará Vajnorská, miestnou účelovou komunikáciou so železničným priecestím na Staviteľskú a Pribylinskou na Bojnickú a opačne.

Uzávierka a s ňou súvisiaca zmena organizácie dopravy platí od pondelka 25. 11. 2019 do 01. 12. 2020 resp. odstránenia.

Obchádzkové trasy počas odstávky mosta na Bojnickej.

Račaweb, foto Google Street View