Obyvatelia Rače netrpezlivo očakávajú, kedy bude aj v našej mestskej časti zriadený systém zdieľania bicyklov, tzv. bikesharing. Systému Slovnaft Bajk svoj príchod do východnej časti mesta avizuje na tento rok. Najnovšie prejavil záujem o prevádzkovanie svojej vlastnej služby aj košický ANTIK Telecom (viac tu Zastupiteľstvo Rače čaká zásadné hlasovanie o zdieľaných bicykloch).

Diskusia naznačila úskalia

Poslanci preto dostali na februárovej schôdzi na rokovanie návrh zmluvy s touto spoločnosťou. V diskusii zaznelo viacero výhrad k predloženým podmienkam.

Týkali sa najmä sporných detailov o tom, ktoré činnosti a v akej finančnej výške na seba preberie podpisom tejto zmluvy mestská časť, ako to bude so zodpovednosťou za prípadné škody vzniknuté neodborným servisom či finančnou náročnosťou zvážania bicyklov každý deň v týždni.

Verdikt? Ani áno, ani nie

Otázne je aj to, či by na takúto zmluvu s vopred vybratým dodávateľom nemala urobiť mestská časť riadne verejné obstarávanie. Zastupiteľstvo napokon uvedený bod len vzalo na vedomie, ale nezaujalo k nemu kladné ani záporné stanovisko.

Viaceré portály (napr. tu) tento záver rokovania o uvedenom bode nesprávne komunikovali tak, že zastupiteľstvo so zmluvou súhlasilo. Chyba pravdepodobne vznikla prebratím nekorektnej informácie z tlačovej správy od ANTIK Telecom.

Dvaja operátori

Služba Antik Bikesharing (červené bicykle) na rozdiel od celomestského systému Slovnaft Bajk nevyužíva dokovacie stanice, ale bicykle môžu užívatelia odkladať kdekoľvek.

Slovnaft BAjk (žlté bicykle) avizuje, že v Rači, Novom meste a Vajnoroch predstaví vytipované lokality na budovanie dokovacích staníc v dohľadnej dobe. Požaduje k tomu súčinnosť magistrátu a mestských častí. Tento operátor už od samosprávy nepožaduje žiadne ďalšie služby ani dodávky.

Slovnaft BAjk využíva na zhromažďovanie bicyklov tzv. dokovacie stanice, ktoré pripomínajú klasické stojany, ale majú viacero pridaných funckií.

Viac aj tu: Slovnaft BAjk dodáva bikesharing Bratislave zdarma

J. Bednarič, foto archív