V poslaneckom zbore Mestskej časti Bratislava – Rača zrejme dôjde k zmene obsadenia. Poslankyňa za Východné Dagmar Gelingerová podľa našich informácií v polovici apríla oznámila vedeniu, že sa vzdáva mandátu.

Dôvodom majú byť nepomenovaný „neznesiteľný tlak“ na jej osobu a tiež fakt, že Gelingerová sa medzičasom odsťahovala mimo Bratislavy.

Obchodná manažérka, ktorá bola na Rendezi zvolená za poslankyňu po prvý raz v roku 2014, sa po voľbách nechala zaradiť do dvoch komisií – finančnej a majetkovej, ako aj komisie sociálnej a bytovej.

Podľa zákona by na uvoľnené miesto po poslancovi, ktorý sa vzdá mandátu, mal nastúpiť kandidát, ktorý skončil v danom volebnom obvode ako prvý pod čiarou.

Dagmar Gelingerová (vpravo) sa vzdala mandátu poslankyne MZ Bratislava – Rača za volebný obvod Východné.

Náhradníkom Dominik Vrba

V tomto prípade by išlo o 19- ročného Dominika Vrbu, ktorý len na jar ukončil strednú školu a známy je svojou angažovanosťou v Klube železničnej histórie Bratislava – Východ.

Ku kandidatúre ho primäla podpora dlhoročného poslanca za najmenší račiansky volebný obvod Cyrila Sekerku.
V jesenných voľbách získal Vrba 297 hlasov, Gelingerová 445.

Dominik Vrba

Oznámenie o odovzdaní mandátu, ktoré má byť zverejnené do 15 dní od podania, zatiaľ Rača na svojej oficiálnej stránke neuviedla. Známy nie je ani termín vymenovanie nástupcu v poslaneckom zbore.

Jč, foto www.raca.sk, archív DV