PREVÁDZKOVÝ PORIADOK ŠPORTOVO TELOVÝCHOVNÉHO ZARIADENIA „Tbiliská“