Festival frankovky modrej a bratislavského vína, ktorý už tradične organizujú račianski vinári, sa v tomto ročníku dočkal viacerých noviniek a zmien.
Prvá časť prebehla už v polovici mesiaca počas korunvačných slávností organizovaných magistrátom. Druhá fáza sa konala v piatok 23. a sobotu 25. júna na tradičných Korunovačných slávnostiach.

Hlavnou novinkou druhej fázy bol fakt, že sa stánky s prezentáciou vinárskej produkcie a gastronómie presunuli z Primaciálneho na neďaleké Hlavné námestie.
Akcia sa konala už po 13-krát a získala si množstvo fanúšikov, stala sa pevnou súčasťou kalendára producentov z nášho chotára, ktorí využívajú možnosť prezentovať svoje vínka a predať časť úrody.

Festival frankovky modrej a bratislavského vína sa v roku 2017 konal na Hlavnom námestí.

Koruna Alžbete Kristíny

Tradičné Korunovačné slávnosti sa v centre mesta konali už po 15. raz. V rámci nich si organizátori pripomenuli deň, keď sa dočkala kráľovskej pocty Alžbeta Kristína – matka oveľa známejšej Márie Terézie.

Korunovačné slávnosti patria medzi najväčšie kultúrne podujatia na Slovensku a zážitkovým spôsobom približujú korunovácie 18 kráľov a kráľovien, ktorí boli korunovaní v Bratislave. Konajú sa každoročne v posledný júnový víkend na pamiatku korunovácie Márie Terézie, ktorá bola korunovaná 25. júna 1741.

200 hercov v sprievode

Obrad korunovácie je tradične zinscenovaný podľa historických podkladov. Vystupuje v ňom vyše 200 hercov v dobových kostýmoch. Kráľ dostáva od ostrihomského arcibiskupa – prímasa Uhorska – svätoštefanskú korunu spolu s ďalšími korunovačnými insígniami: meč, plášť, jablko a žezlo. Po obrade korunovácie pasuje rytierov Rádu zlatej ostrohy, skladá prísahu vlasti a sľubuje zachovávať integritu krajiny na korunovačnom pahorku.

V rámci korunovačného sprievodu sa rozhadzujú korunovačné žetóny, víno tečie zadarmo z fontány, pečú sa voly, korunovačný jarmok dobových remesiel a mnoho ďalších atrakcií vytvára v meste skutočne korunovačnú atmosféru.

VIDEO: Festival frankovky modrej a bratislavských vín

Vystavujúci vinohradníci a vinári:

Jozef Štibrány
Karol Švec
Rudolf Rakyta
Ivan Holík
Miloš Máťuš
Pavol Chvostek
Karol Križanovič
Michal Kollár
Juraj Vladár
František Krajčirovič
PD Vajnory
Augustín Mrázik – Devín

Gastro:

Tereziánska kaviareň Rilly Home
Syry Hiadlovec
Bratislavské rožky

Zdroj: Media Portal Monika, archív