Nové možnosti športovania a aktívneho trávenia voľného času! Taký je zámer prevádzkovateľa známeho a obľúbeného Fitcentra WM, ktorý chce k existujúcej budove pridať prístavbu a rozšíriť tak ponuku aktivít pre skupiny, ktoré doteraz takúto možnosť nemali. Na vybudovanie prístavby požiadal majiteľ fitcentra račianske zastupiteľstvo o možnosť odkúpiť pozemok, ktorý mal doteraz v prenájme. Zastupiteľstvo jeho zámer podporilo.

Areál sa nachádza na Tbiliskej ulici, na sídlisku Záhumenice, v území susediacom s električkovou traťou. K existujúcej a fungujúcej budove fitcentra plánuje pristaviť ďalšiu. „Pohybujem sa v tejto oblasti celý svoj život a vidím, aké obmedzené sú možnosti pre šport a oddych seniorov, ale aj malých detí. Špor toviská a tiež voľnočasové priestory chýbajú. Rád by som túto medzeru zaplnil,“ povedal nám majiteľ fitcentra Martin Šrott.

Fotogaléria:

Projekt, ktorý predložil aj poslancom zastupiteľstva, avizuje výstavbu 4 podlažnej budovy s podzemným parkoviskom. Na prvom podlaží chce vybudovať krytú multifunkčnú plochu na skupinové športy (bedminton, futsal, volejbal), prí padne skupinové cvičenia pre seniorov a mládež. Druhé podlažie bude venované predovšetkým seniorom, ktorým sa prispôsobí zariadenie špeciálnymi vybavením a stroj mi. „Pod dohľadom odborných trénerov vznikne možnosť športovo relaxačných aktivít aj pre túto skupinu obyvateľstva, ktorá býva často opomínaná v rámci podobných aktivít,“ uvádza sa v zámere.

Tretie podlažie bude venované deťom a rozdelené na dve vekové kategórie 0 – do 6 rokov a 7 – 12 rokov. Chýbať nebudú detské preliezačky, voľné plochy na hranie či špecializované cvičebné stroje pre staršie deti.

V detskom svete budú vždy prítomní odborní asistenti. Týmto spôsobom je možné dosiahnuť športové aktivity pre celú rodinu, keďže rodičia majú v tom istom čase možnosť cvičenia v existujúcom fitcentre, zatiaľ čo ich deti zostanú pod odborným dohľadom,“ uvádza Martin Šrott, podľa ktorého budú na poslednom podlaží priestory pre ubytovanie trénerov, asistentov či zamestnancov.

Pôvodnú a novú budovu spojí prepojovací mostík na úrovni 2. podlažia, čím vznikne jeden komplex so službami v oblasti športu a rekreácie. Vonkajšie plochy sa využijú na vybudovanie parkovacieho státia a výsadbu zelene.

Viac o tejto téme aj tu: Úplne nové Fitcentrum W.M. v Rači zverejnilo termín otvorenia

Autor: Čj, foto WM Fitcentrum