RAČA – Popri záhradníckych prácach sa pripravuje v rámci revitalizácie Obecnej záhrady v Rači aj vyriešenie schodiska z nádvoria Obecného úradu. Vzhľadom na to, že súčasný stav schodiska je nevyhovujúci a predstavuje bariéru pre mamičky s kočíkmi aj hendikepovaných ľudí, začal Račiansky spolok sa hľadať alternatívne riešenie. To by malo slúžiť do chvíle, kým sa nepodarí získať dostatok financií na komplexnú rekonštrukciu podľa pôvodného konceptu.

Ekonomicky zvládnuteľný a pritom esteticky aj prakticky najvyhovujúcejší návrh získal Račiansky spolok od štúdia Ateliér van jarina (viac o ich prácach tu).

Návrh bezbariérového schodiska v Obecnej záhrade od štúdia Ateliér van jarina.

Návrh úpravy schodiska v Obecnej záhrade od štúdia Ateliér van jarina.

Súčasný stav schodiska v Obecnej záhrade

Súčasný stav schodiska v Obecnej záhrade

Projekt rozdeľuje hlavné rameno schodiska podestou, pričom si realizácia nevyžaduje búranie pôvodného schodiska. V drevenom obklade na čelnej stene je umiestnená lavička a súčasťou zábradlia by mohol byť kovaný erb Rače. Vizuálny koncept schodiska by sa mohol následne preniesť aj do ďalších prvkov záhradnej architektúry.

Prostriedky na návrh ako aj realizáciu schodiska nezaťažia rozpočet Mestskej časti Bratislava – Rača, občianske združenie Račiansky spolok plánuje realizovať všetky práce z vlastných zdrojov a zdrojov získaných z grantov, príspevkov darcov či verejnej zbierky.

Budeme radi, ak podporíte aktivity v Obecnej záhrade venovaním 2 percent Račianskemu spolku – viac informácií nájdete tu.

Fotogaléria: