Dajme na chvíľu bokom kvalitu a odborné parametre vín z produkcie račianskych vinárov a pozrime sa na ich obal. Na vignety, ktoré sú nielen nositeľkami dôležitých informácií, ale aj marketingovým nástrojom, ktorými sa buduje značka vinárstva aj jeho produktov.

Viaceré nesú rukopis skutočných umelcov a môžu sa bez hanby porovnávať aj s vínami svetovej produkcie. Iné odrážajú skromnejšie pomery vinárov, možno menej financií či zmyslu pre detail, ale sú o to úprimnejšie a osobnejšie.

Počas viacerých akcií (Farmárske trhy, Brand festival) od konca roka 2013 sme dokumentovali vignety vinárov, ktorí pestujú hrozno v Rači a okolí, aby sme vám ponúkli túto prvú fotogalériu etikiet z račianskych vín.

Chýba vám v zozname vaše vigneta alebo vigneta vášho obľúbeného vinára? Pošlite nám ju na adresu webraca@com, obratom ju doplníme do prehľadu.

Holík Ivan

Kollár Michal

Kompauer Michal

Križanovič Karol ml.

Máťuš Miloš

Rakyta Rudolf

Štibrány Jozef

Švec Karol

Villa Vino Rača

Vladár Juraj

Witkovský Robert

Zacharda Augustín

Žitný Dušan