RAČA – Dobrá správa pre všetkých, ktorí si radi vyrazia na cyklistické výlety po okolí! Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR schválilo združeniu JuRaVa dotáciu na vybudovanie  Malokarpatsko-šúrskej cyklomagistrály medzi obcami Rača, Vajnory a mestom Svätý Jur.

Ministerstvo pôdohospodárstva ako riadiaci orgán pre Operačný program Bratislavský kraj vydalo súhlasné stanovisko k žiadosti združenia JuRaVa o nenávratný finančný príspevok vo výške 617 493 eur. Celkové oprávnené výdavky projektu boli schválené vo výške 649 993,34 eur s DPH.

„Je to vynikajúca správa. Trvalo to niekoľko rokov, ale verím, že to bude stáť za to,“ komentoval správu o pridelení dotácie starosta Rače Peter Pilinský, ktorý vyjadril vďaku všetkým, čo na projekte pracovali alebo mu aspoň držali palce. “Stavať by sa malo začať už v apríli, stavebné povolenia sú vydané a platné. Zároveň je vysúťažený vo verejnom obstarávaní aj realizátor stavby.”

“Ak všetko pôjde dobre, tak v apríli začíname. Nezabúdajte, že tu išlo o 3 ročnú spoluprácu mikroregiónu Jur, Rača, Vajnory. Začínali sme s tým už pred 5 rokmi a vďaka tejto spolupráci bude náš vinohradnícky región ešte viac prepojený,” napísal vajnorský starosta Ján Mrva v skupine Račania na facebooku.

Projekt Malokarpatsko-šúrskej cyklomagistrály spája na zhruba 28 kilometroch Svätý Jur, Raču a Vajnory. Bývalý račiansky poslanec Jozef Mórik, konateľ Zduženia JuRaVa, ktorý projekt cyklotrasy zastrešoval od roku 2011 až do predloženia žiadosti o dotácie, o cyklotrase povedal: „Združenie pripravilo začiatkom roku 2012 realizačný projekt, ktorého najťažšou časťou bolo zabezpečenie nájomných zmlúv na všetky pozemky. Išlo o vyriešenie využívania pozemkov, keďže cyklotrasa povedie cez vinohrady, role, zastavané územia obcí ako aj cez Národnú prírodnú rezerváciu Šúr. Posledným zložitým bodom tejto fázy doriešenie komplikovaného úseku pri konečnej električiek za Karpatským námestím. Nasledovala žiadosť poskytnutie financií zo štrukturálnych fondov Európskej únie.“

Po otvorení cyklotrasy budú môcť ľudia pokračovať z Rače plynule na Svätý Jur a Vajnory bez toho, aby museli križovať štvorprúdovú výpadovku.

Malokarpatsko-šúrska cyklomagistrála by sa mohla v budúcnosti napojiť na Podkarpatskú cyklomagistrálu a nultý cyklookruh Bratislavy.

Úspech priniesla spolupráca obcí, ktorá sa po prestávke znovu obnovila po komunálnych voľbách v roku 2010. Všetky sa podieľajú na financovaní združenia JuRaVa, ktoré okrem cyklomagistrály plánuje aj ďalšie aktivity na zlepšenie života v tomto susedskom trojuholníku.

Fotogaléria:

Mgr. Eva Miklánková
Hovorkyňa starostu MČ Rača
Eva.miklankova@raca.sk
– redakčne doplnené o vyjadrenie Jána Mrvu