Na prvom zasadnutí mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy sa okrem iného rozhodovalo aj o predsedoch jednotlivých komisií. Úspechom pre Raču je, že jeden z dvojice našich zástupcov v mestskom parlamente – Rastislav Žitný – sa stal šéfom Komisie pre školstvo, vzdelávanie a šport!

Ján Budaj. Foto: Facebook JB

Ján Budaj. Foto: Facebook JB

Rastislav Žitný

Rastislav Žitný

Informáciu priniesla oficiálne stránka Bratislavy na Facebooku. Ďalší obyvateľ Rače Ján Budaj povedie ďalšiu významnú sféru ako predseda Komisie finančnej stratégie a pre správu a podnikanie s majetkom mesta.

Mestské zastupiteľstvo zvolilo predsedov komisií.

Ján Budaj: Komisia finančnej stratégie a pre správu a podnikanie s majetkom mesta
Jozef Uhler: Komisia dopravy a informačných systémov
Radovan Jenčík: Komisia územného a strategického plánovania, životného prostredia a výstavby
Katarína Šimončicová: Komisia kultúry a ochrany historických pamiatok
Soňa Svoreňová: Komisia pre cestovný ruch a medzinárodnú spoluprácu
Lucia Štasselová: Komisia sociálnych vecí, zdravotníctva a rozvoja bývania
Ľudmila Farkašovská: Komisia pre ochranu verejného poriadku
Marian Greksa: Komisia mandátová
Milan Vetrák: Komisia na ochranu verejného záujmu
Rastislav Žitný: Komisia pre školstvo, vzdelávanie a šport

Mestské zastupiteľstvo zriaďuje komisie ako svoje poradné, iniciatívne a kontrolné orgány. Komisie sú zložené z poslancov, ale aj z obyvateľov mesta odborníkov. Komisie vypracúvajú odborné stanoviská k materiálom, o ktorých následne rokuje mestská rada a mestské zastupiteľstvo, ako aj návrhy a podnety na riešenie všetkých dôležitých otázok života mesta.

Nové mestské zastupiteľstvo tvorí Gábor Grendel, Ondrej Dostál, Martin Borguľa, Marta Černá, Ján Budaj, Viera Kimerlingová, Ján Hrčka, Marian Greksa, Iveta Plšeková, Elena Pätoprstá, Peter Hochschorner, Milan Vetrák, Oliver Kríž, Ľudmila Farkašovská, Vladimír Bajan, Tomáš Korček, Katarína Augustinič, Richard Mikulec, Slavomír Drozd, Jarmila Tvrdá, Katarína Šimončičová, Ján Buocik, Martin Chren, Lucia Štasselová, Branislav Kaliský, Peter Pilinský, Rastislav Žitný (poslanci zvolení za MČ Bratislava – Rača), Juraj Káčer, Zdenka Zaťovičová, Peter Hanulík, Dana Čahojová, Iveta Hanulíková, Pavol Bulla, Izabella Jégh, Milan Černý, Martin Kuruc, Soňa Svoreňová, Ján Mrva, Milan Jambor, Gabriela Ferenčáková, Ignác Kolec, Radoslav Olekšák, Jozef Uhler, Radovan Jenčík a Roman Weinštuk.
Poslanci sa spojili do piatich klubov.