Budova v Experimentálke slúžila ako detské jasle, neskôr sa v jej časti nachádzalo Espreso Trop.