Výborné finančné zdravie. Takýmto výsledkom uzatvára analýzu ekonomických ukazovateľov o Mestskej časti Bratislava – Rača inštitút INEKO v zverejnenom rebríčku hospodárenia miest, obcí a samosprávnych krajov Slovenska za rok 2016.

Finančné zdravie mesta, obce alebo VÚC vypovedá o tom, do akej miery je hospodárenie udržateľné a či príslušnému mestu, obci alebo VÚC hospodárenie spôsobuje, alebo nespôsobuje problémy. Finančné zdravie je jedno číslo v intervale od 0 (najhoršie) až po 6 (najlepšie), počítané na základe údajov za 4 po sebe idúce roky ako kombinácia piatich vybraných indikátorov finančnej stability,” uvádza INEKO v sprievodnom texte k analýze.

Rača medzi elitou

Najlepšie hospodáriacou zo 16 mestských častí Bratislavy je podľa rebríčka Devínska Nová Ves (6 zo 6 bodov), Rača figuruje na 6. priečke, keď predstihla aj Staré Mesto (5,0), Karlovu Ves (5,0) či Petržalku (4,9). Najhoršie je na tom pre pretrvávajúce problémy s dlhmi Devín (1,7).

Magistrát Bratislavy je podľa týchto ukazovateľov horší (4,3) ako všetky mestské časti s výnimkou spomenutého Devína.

Rača si úspešne počína napriek tomu, že v posledných siedmich rokoch kompletne zrevitalizovala svoju školskú infraštruktúru (materské a základné školy), obnovila voľnočasový areál s amfiteátrom v Knižkovej doline, vybudovala úplne nový denný stacionár pre seniorov a zakúpila budovu bývalého detského sanatória s rozsiahlym pozemkom na Novohorskej na vybudovanie úplne novej materskej školy.

Na časť projektov si vzala mestská časť úver s výhodným úrokom, čo sa odráža na ukazovateľoch Celkový dlh a Dlhová služba. Obe sú pod celoslovenským priemerom čo znamená, že obec nemá problém so splácaním svojho dlhu a existujúci dlh nepredstavuje v hospodárení MČ vážnejší problém.

Zdroj INEKO: Hospodárenie miest, obcí a VÚC.

Poradie samospráv podľa Ekonomického zdravia:

1. Devínska Nová Ves 6,0 (zo 6,0)
2. Podunajské Biskupice 5,6
3. Vajnory 5,4
4. Jarovce 5,4
5. Ružinov 5,3
6. Rača 5,2
7. Rusovce 5,2
8. Dúbravka 5,1
9. Lamač 5,1
10. Nové Mesto 5,0
11. Staré Mesto 5,0
12. Záhorská Bystrica 5,0
13. Karlova Ves 5,0
14. Petržalka 4,9
15. Vrakuňa 4,8
….
Bratislava Magistrát hl. mesta SR 4,3

16. Devín 1,7

Zrekonštruovaná Materská škola Pri Šajbách, Rača

Zdroj: INEKO, úprava: račaweb.sk, foto: INEKO