Mestská časť Bratislava – Rača zverejnila v oficiálnej tlačovej správe, ako pristupuje k obnove verejnej zelene výsadbou nových stromov. Dohromady sa podľa tejto informácie vysadilo v Rači za posledné dva roky 96 nových stromov.

Od začiatku roku 2012 sa v rámci verejnej zelene – teda v parkových plochách a stromoradiach – vysadili guľovité čerešne, okrasné čerešne, pagaštany pleťové, okrasné hrušky a ďalšie na rôznych miestach vrátane Obecnej záhrady.

Obecná záhrada Rača stromy

Ovocné stromy – hruška, čerešňa, marhuľa, broskyňa či moruša – pribudli v Obecnej záhrade

V posledných týždňoch sa vysadilo niekoľko stromov v okolí detských ihrísk. „Pri ihriskách volíme pestrú skladbu drevín, pretože okrem iného majú plniť aj funkciu zatienenia časti ihrísk v horúcich letných mesiacoch,“ povedala Eva Lalinská z Oddelenia životného prostredia v Rači.

Ďalšie stromy sa vysadili pri kostole na Peknej ceste v mieste, kde boli zo zdravotných a bezpečnostných dôvodov vyrúbané topole. Medzi novými stromami je napríklad dub, lipa či okrasné čerešne.

Práve okrasné čerešne patrili vždy k dominante Peknej cesty, keď v apríli a máji lemovali celú ulicu bohaté ružové koruny stromov. Niektoré z nich však museli minulý rok vyrúbať, no v rámci náhradnej výsadby bolo vysadených 24 kusov nových mladých a odrastených stromov, ktoré už v týchto dňoch rozkvitli. Mestská časť k nim ešte doplnila ďalšie štyri čerešne do stromoradia, na jeseň 2013 bolo vysadených v rámci náhradnej výsadby tiež 14 pagaštanov na Černockého ul.

Ďalšie nové stromy vysadili členovia Račianskeho spolku, ktorí pracujú na revitalizácii Obecnej záhrady na Alstrovej ulici. „Minulý týždeň sme do Obecnej záhrady doviezli a vysadili osem nových dospelých stromov vo veku 5 a viac rokov, medzi nimi napríklad broskyňu, čerešňu, gaštan či jabloň,“ povedal Michal Sallem z Račianskeho spolku.

Naďalej však MČ kladie najväčší dôraz na ošetrovanie vzrastlých stromov, na ktorých údržbu sa dlhé roky „zabúdalo“.

„V súčasnosti je nevyhnutné zabezpečovať zdravotný a redukčný rez stromov, ktorým sa eliminujú negatívne dopady nesprávnej výsadby, nedostatočnej údržby a vplyvov prostredia na kvalitu rastu drevín. Za posledné roky sa investovalo veľa času a finančných prostriedkov na odborné ošetrenie takmer 700 ks vzrastlých stromov a v tomto trende plánujeme naďalej pokračovať,“ uzavrela Lalinská.