Na mimoriadnom zasadnutí miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Bratislava-Rača zvolili poslanci novú kontrolórku. Hlasovaniu predchádzala 5-minútová prezentácia každého zo 7 prítomných kandidátov (do výberového konania sa prihlásilo celkovo 9 uchádzačov), ktorí splnili podmienky vyhlásených volieb na funkciu kontrolóra a v stanovenom termíne doručili na miestny úrad prihlášku a všetky náležité dokumenty.

V prvom kole tajného hlasovania získali dvaja kandidáti rovnaký počet hlasov (4). Keďže na zvolenie kontrolóra je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny poslancov, pokračovalo sa v zmysle rokovacieho poriadku druhým kolom, kde sa rozhodovalo medzi Janou Bezak, advokátkou špecializujúcou sa na obchodné, finančné a občianske právo, a Jurajom Laukom – poslancom Bratislavského samosprávneho kraja, ktorý na rôznych úrovniach samosprávy pracuje od roku 2007.

Rozhodol žreb, ťahal Drotován

Liptovská rodáčka JUDr. Jan Bezak je nová kontrolórka Mestskej časti Bratislava - Rača.

Liptovská rodáčka JUDr. Jan Bezak je nová kontrolórka Mestskej časti Bratislava – Rača.

Keďže obaja kandidáti dostali aj v druhom kole tajného hlasovania rovnaký počet hlasov od poslancov (po 7), nasledoval v zmysle rokovacieho poriadku žreb, v ktorom bola vybraná JUDr. Jana Bezak. Podľa informácií Račawebu žreboval poslanec Michal Drotován.

“Do každej práce som vždy vstupovala s najlepším vedomím a svedomím, prácu som sa vždy snažila odvádzať najlepšie ako som vedela. S týmito ambíciami vstúpim aj do funkcie kontrolórky MČ Rača. Zameriam sa najmä na sporné zmluvy, nakoľko som právnik. Vždy budem nápomocná starostovi a poslancom, avšak až samotná prax ukáže, na čo konkrétne sa budem musieť najviac zamerať,“ povedala Bezak tesne po skončení hlasovania.

Hlavného kontrolóra volí miestne zastupiteľstvo na šesť rokov, jeho funkčné obdobie sa začína dňom, ktorý je určený ako prvý deň nástupu do práce. Plat sa odvíja od priemernej mzdy v národnom hospodárstve a počtu obyvateľov mestskej časti, v prípade Rače je to bezmála 2000 eur mesačne.

Vo funkcii vystrieda Petra Hargaša, ktorému sa skončilo riadne funkčné obdobie.

Čo sme zistili o pani Bezak?

Keďže o pani JUDr. Jana Bezak (toto označenie preferuje na sociálnych sieťach) nie je veľa verejne dostupných informácií ani referencií o predchádzajúcich pôsobiskách, vychádzame z toho, čo zaznelo na zastupiteľstve. Do školy chodila v Liptovskom Mikuláši, rigoróznu skúšku z práva robila na súkromnej univerzite v Sládkovičove.

Podľa vlastných slov, ktorými sa prihovorila poslancom, býva v Krasňanoch, pracovala ako štatutárka Rodinného centra Ráčik. Od roku 2010 je na materskej dovolenke, popri nej robila aj poradenstvo pre rodičovské a materské centrá.

Právnička s rovnakým menom a trvalým bydliskom na Beňadickej ulici v Starom meste je spolu s Ing. Viliamom Bezákom konateľkou a spoločníčkou vo firme Triana, s.r.o., ktorá sa zaoberá predovšetkým predajom sadív zemiakov (viac tu). V roku  2014 mala podľa stránky finstat.sk pri tržbách 1,85 milióna eur zisk 4395 eur.

Zdroj: MÚ Bratislava – Rača, úprava a doplnky: Račaweb, foto: Facebook Jana Bezak