Bytovka na Hubeného - pohľad z parku.

Bytovka na Hubeného – pohľad z parku.

Miestna časť Bratislava – Rača predáva vo verejnej obchodnej súťaži byt č. 10 na Hubeného ulici 17. Ide o byt s rozlohou 55,77 m2 na 2. poschodí v zateplenej bytovke. Byt je v pôvodnom stave a pre moderné bývanie si bude vyžadovať rekonštrukciu.

Bytovka a vchod Hubeného 17. Pohľad v smere od gymnázia resp. Krasňanskej kúrie.

Bytovka a vchod Hubeného 17. Pohľad v smere od gymnázia resp. Krasňanskej kúrie.

Ponuku s minimálnou cenou 55 620 eur je potrebné doručiť do 8. augusta 2014 do 12. hodiny na adresu Mestská časť Bratislava – Rača, Kubačova 21, 831 06 Bratislava.

Podmienkou účasti je zloženie zábezpeky vo výške 2000 eur podľa inštrukcií v zverejnenom materiály (kompletné podklady k Verejnej obchodnej súťaži nájdete tu). Kontaktná osoba na MÚ je Bc. Dominika Jarošová, telefón: 02/49112445, e-mail: dominika.jarosova@raca.sk

V prípade, že príde viac ako jedna ponuka spĺňajúca predpísané kritériá, rozhodne o víťazovi verejnej obchodnej súťaže elektronická aukcia, v ktorej je predpoklad vygenerovania vyššej kúpnej ceny.

V ponuke realitných kancelárií sú byty s podobnou rozlohou a v danej lokalite, ale zväčša po kompletnej alebo aspoň čiastočnej rekonštrukcii, za ceny od 86 do 97 tisíc eur.

 Zdroj: www.raca.sk, foto: racaweb.sk