RAČA – Mestská časť Rača pokračuje v rozsiahlych rekonštrukciách školských zariadení vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti. Ako ďalšia bude vynovená materská škola na Tbiliskej ulici.

Už v novembri minulého roku boli na škôlke vymenené okná a dvere za nové plastové. Momentálne sa vymieňajú okná aj na príslušných detských jasliach a hospodárskom pavilóne a prebiehajú prípravné práce pre zateplenie obvodového plášťa.

V tomto roku budú na škôlke riešené opravy terás a bezbariérový prístup.

Materská škola Tbiliská v Rači

Materská škola Tbiliská v Rači

„V druhej etape stavebných prác bude tiež zrealizovaná výmena rozvodov elektroinštalácie, nainštalovanie úsporných svietidiel a zdravotechniky, teda nové zariaďovacie predmety, obklady a dlažba v sociálnych zariadeniach, ďalej výmena havarijných rozvodov TÚV, cirkulácie a studenej vody,“ povedal vedúci Oddelenia správy majetku v Rači Štefan Borovský, podľa ktorého sa obnovou tejto materskej školy v celkovom rozpočtovom náklade 314 990 eur dosiahnu výrazné energetické úspory.

Materská škola na Tbiliskej ulici je ďalšia v poradí rekonštruovaných školských zariadení v Rači. Predchádzala jej rozsiahla obnova Základnej školy Tbiliská, výmena okien na ZŠ na Hubeného ulici, veľká rekonštrukcia materskej školy na Plickovej ulici vrátane jej exteriéru a tiež výmena kotolní v škôlke na Cyprichovej ulici.

Mgr. Eva Miklánková
Hovorkyňa starostu MČ Rača
Eva.miklankova@raca.sk