Obecný byt na Hubeného ulici, o ktorého predaji formou verejnej súťaži sme informovali vlani v auguste, už má nového majiteľa. Záujemca zareagoval na verejnú obchodnú súťaž vypísanú v auguste 2014 a ponúkol najvyššiu sumu.

Bytovka na Hubeného - pohľad z parku.

Bytovka na Hubeného – pohľad z parku.

Za byt s výmerou 55,77 m2 na 2. poschodí a spoluvlastnícky podiel na spoločných častiach domu a spoločných zariadeniach domu, sa nový majiteľ – obyvateľ Mestskej časti Bratislava – Rača – zaviazal zaplatiť mestskej časti 60 300 eur.

Vyvolávacia cena, resp. najnižšie podanie v súťaži bolo stanovené podľa znaleckého posudku na 55 620 eur, obec teda vo verejnej súťaži získala viac o 4680 eur.

Byt sa nachádza v zateplenej bytovke, ale bol v pôvodnom stave a pre moderné bývanie si vyžadoval rekonštrukciu.

Predaj bytu víťazovi verejnej obchodnej súťaže odobrilo aj miestne zastupiteľstvo na svojej septembrovej schôdzi. Kúpna zmluva na nehnuteľnosť bola podpísaná 19. novembra 2014.

Viac o predaji tu: Rača predáva byt na Hubeného, “vyvolávacia” cena je 55 620 eur

Zdroj: www.raca.sk, foto: racaweb.sk