Mestská časť Rača si aj tento rok uctila ľudí, ktorí svojimi aktivitami, zanietenosťou, prácou v sociálnej, kultúrnej, športovej, vedeckej či spoločenskej oblasti zveľaďujú život v mestskej časti. Počas slávnostného galavečera, ktorý sa v pondelok konal v Nemeckom kultúrnom dome, odovzdali predstavitelia mestskej časti ocenenie Račianske srdce 2016 šiestim laureátom z nominovanej desiatky.

„Som veľmi rád, že medzi nami žijú aj takýto výnimoční ľudia, ktorí vďaka svojej nezlomnosti a húževnatosti dostávajú Raču do povedomia verejnosti nielen v  bratislavskom regióne, ale aj za hranicami Slovenska,“ povedal na slávnosti starosta Rače Peter Pilinský.

Šestica laureátov ocenenia Račianske srdce 2016: Renáta Fitošová, Alojz Khandl, Lucia Krajčovič, Anna Welnitzová, Martin Solotruk. Za Michaelu Brchnelovú prevzali ocenenie rodinní príslušníci.

Šestica laureátov ocenenia Račianske srdce 2016 – zľava: Alojz Khandl, Anna Welnitzová, Renáta Fitošová, Lucia Krajčovič, Martin Solotruk. Za Michaelu Brchnelovú prevzali ocenenie rodičia (3. a 4. zľava).

Šestica ocenených Račanov:

Renáta Fitošová je podpredsedníčkou miestneho Denného centra seniorov, kde pripravuje viaceré spoločenské podujatia, organizuje poznávacie výlety a zabezpečuje prednášky na rôzne témy s významnými osobnosťami. V sociálnej oblasti sa angažuje aj návštevou chorých a starých občanov Rače a svojimi aktivitami prispieva k skvalitneniu života v Rači.

Alojz Khandl je jeden zo zakladajúcich členov Račianskeho vinohradníckeho spolku, aktívny vo všetkých činnostiach a akciách organizovaných od jeho založenia v roku 1998. Aktívne sa zúčastňoval pri zakladaní genofodu Frankovky. Nikdy neodmietne pomôcť miestnym vinárom a vinohradníkom, angažuje sa vo vinárskych a spoločenských akciách.

Lucia Krajčovič dlhoročnými športovými úspechmi zviditeľňuje Slovensko a rodnú Raču na celom svete. Je majsterkou Slovenska a Česka, dvojnásobnou majsterkou Európy a tiež majsterkou sveta v thajskom boxe. V súčasnosti sa pripravuje na materské povinnosti.

Anna Welnitzová je vedúcou Školského klubu na ZŠ Tbiliská. Vo výchovnom procese a pedagogickej činnosti dosahuje mimoriadne dobré výsledky. Okrem riadenia Školského klubu vedie tanečný krúžok, ktorý reprezentuje ZŠ na rôznych podujatiach. Je nielen vedúcou a choreografkou súboru, ale vlastnoručne šije aj kroje tanečníc a tanečníkov.

Martin Solotruk je básnik a vydavateľ, svojou prácou a vynikajúcimi výsledkami robí Rači veľmi dobré meno. Jeho prácu, napr. Festival poézie Ars Poetica, ktorý je tradičnou oslavou kvalitnej svetovej poézie, pozná vzdelaná elita v Amerike, vo Francúzsku či inde v zahraničí.

Michaela Brchnelová je tohtoročnou najmladšou držiteľkou Račianskeho srdca. Ambiciózna študentka dosiahla vynikajúce výsledky v oblasti astronómie a fyziky. Vďaka svojmu projektu o urýchľovaní častíc v Tychovom pozostatku po supernove získala 1. miesto na celosvetovej olympiáde stredoškolských vedeckých talentov. Michaelu pri príležitosti svojej inaugurácie prijal aj prezident SR Andrej Kiska.

Históriu udeľovania Račianskeho srdca začala račianska samospráva písať v roku 1999 a odvtedy ho s malými prestávkami odovzdáva dodnes. Doteraz získalo Račianske srdce takmer 200 Račanov. Nominácie na ocenenie môžu obyvatelia Rače podávať tradične do konca roka.

Fotogaléria:

Zdroj: MÚ Rača, Eva Miklánková