Referendum iniciované Aliancou za rodinu je neplatné. Po sčítaní hlasov zo všetkých 4942 okrskov dosiahla účasť 21,41 percenta. Na platnosť plebiscitu je však potrebné, aby prišla hlasovať nadpolovičná väčšina všetkých oprávnených voličov.

Údaje vyplývajú z neoficiálnych výsledkov referenda, ktoré zverejnil Štatistický úrad SR. Ten zverejnil aj podrobné výsledky podľa jednotlivých obvodov, ktoré ukázali, ako sa k referendu postavili ľudia z Mestskej časti Bratislava – Rača.

Výsledky referenda 2015 v MČ Rača. Zdroj: Štatistický úrad. Grafika: Račaweb

Výsledky referenda 2015 v MČ Rača. Zdroj: Štatistický úrad. Grafika: Račaweb

Prišlo 3240 ľudí

V Rači, Krasňanoch a na Východnom prišlo do volebných miestností 3240 voličov, odovzdaných bolo rovných 18 percent platných hlasovacích lístkov.

V prípade jednotlivých otázok odpovedalo na prvú (manželstvo je zväzok muža a ženy) 92,96 percenta ÁNO, na druhú (adopcie detí homosexuálmi) 90,12 percenta ÁNO a na tretiu (možnosť odmietnuť niektoré témy sexuánej výhocvy na školách) 88,39 percenta ÁNO.

V rámci Bratislavy zaznamenali najvyššiu účasť v Lamači (22,75 percenta), najnižšiu vo Vrakuni (12,8  percenta).

Podrobné výsledky referenda 2015 v MČ Rača. Zdroj: Štatistický úrad

Podrobné výsledky referenda 2015 v MČ Rača. Zdroj: Štatistický úrad

Ako hlasovala Bratislava

Účasť v Bratislave dosiahla 16,34 percenta. Väčšina zúčastnených odpovedala trikrát ÁNO (1. otázka: 92,54 percent, 2. otázka: 90,15 percent, 3. otázka: 87,22 percent).

Výsledky referenda 2015 v Bratislave. Grafika: sme.sk

Výsledky referenda 2015 v Bratislave. Grafika: sme.sk

Ako hlasovalo Slovensko

Na referende sa v sobotu 7. februára 2015 zúčastnilo 944 674 občanov, ktorí odovzdali 944 209 hlasovacích lístkov, z toho 6074 neplatných. Celkovo je v zozname oprávnených voličov zapísaných 4 411 529 ľudí.

V celoslovenskom meradle na otázku, či občania súhlasia s tým, aby sa manželstvom nemohlo nazývať žiadne iné spolužitie osôb okrem zväzku medzi jedným mužom a jednou ženou, odpovedalo 94,50 percenta zúčastnených kladne.

Za to, aby sa homosexuálom neumožnili adopcie detí, sa vyjadrilo 92,43 percenta hlasujúcich a k tomu, aby školy nemohli vyžadovať účasť detí na vyučovaní v oblasti sexuálneho správania či eutanázie, ak ich rodičia alebo deti samé nesúhlasia s obsahom vyučovania, sa priklonilo 90,32 percenta občanov.