Dopravný podnik oznámil, že doprava linkami autobusov z Rače na Východné sa po ukončení rekonštrukcie Koľajnej vracia do štandardného režimu vrátane umiestnenia zastávok.

Od 25.septembra 2014 po 9.hodine sa v Rači obnoví obsluha zastávok autobusov liniek č. 52, 56, 65, N56 podľa štandardného premávkového stavu.

Prestup medzi električkami a autobusmi vo vzťahu Východné a Vajnory sa vykonáva opäť v uzle Detvianska / Čachtická.

Umožňuje to ďalšia fáza rozsiahlej rekonštrukcie kanalizácie, kedy kvôli čiastočnej uzávierke križovatky Púchovská – Detvianska a časti Trávnej ulice autobusy premávajú smerom do Rače krátkou obchádzkou cez Stolársku ulicu a smerom na Východné cez ul. Výhonská, to však nemá vplyv na obsluhu zastávok.

Zrekonštruovaný úsek Koľajnej ulice vedie popri železničnom priecestí až po Hybešovu.

Zrekonštruovaný úsek Koľajnej ulice vedie popri železničnom priecestí až po Hybešovu.