Výročie, ktoré by nemalo nechať žiadneho Bratislavčana ani Račana chladným! Bratislavský okrášľovací spolok (BOS) chce vyhlásiť rok 2017 za Rok Márie Terézie.

Tento rok si môžeme dôstojne uctiť 300. rokov narodenia (1717 – 2017) jednej z najvýraznejších postáv našich dejín s celoeurópskym významom, uvádza spolok. Súčasťou Roka Márie Terézie budú rôzne podujatia, ktoré súvisia s osobou osvietenskej panovníčky.

Budú to jednak podujatia spolku, ale aj iných subjektov, ktoré chcú spoločne komunikovať a propagovať. Vyzývajú všetky slovenské pracoviská ako múzeá, galérie, archívy, knižnice, vedecké inštitúcie, samosprávy, občianske združenia a mimovládne organizácie, ktoré organizujú akékoľvek aktivity súvisiace s danou témou ako napr. výstavy, prednášky, konferencie, osadenie pomníkov a tabúľ, alebo obnova tereziánskych pamiatok a podobne, aby sa BOS ozvali a prihlásili svoju aktivitu do projektu Rok Márie Terézie 1717 – 2017.

Rok Márie Terézie v Bratislave

Program Roka Márie Terézie

(priebežne sa bude dopĺňať):

20. apríl, 2017. Mária Terézia a Bratislava – Vydanie reprezentatívneho albumu 12 reprodukcií grafických listov s námetom Márie Terézie zo zbierky Galérie mesta Bratislavy. Autorka: Patrícia Ballx. Náklad: 600 kusov. Vydavatelia: Bratislavský okrášlovací spolok a Galéria Mesta Bratislavy. Sprievodná výstava s kurátorskym výkladom Patrície Ballx v Pálffyho paláci (Panská 19) o 17:00.

13. mája. Tereziánska Bratislava. Vlastivedná vychádzka v deň výročia narodenín Márie Terézie. Organizuje Bratislavský okrášlovací spolok a CK Liber.

20. mája. Tereziánske majetky na Záhorí (Holíč, Kopčany, Šaštín). Vlastivedný zájazd s odborným výkladom. Organizuje Bratislavský okrášlovací spolok a CK Liber.

14.-15. júna 2017 na Bratislavskom hrade. Vitam et Sanguinem. Mária Terézia a Uhorsko 1740 – 1780. Vedecká konferencia o panovníčke Márii Terézii a období jej panovania v Uhorsku s medzinárodnou účasťou. Pri príležitosti 300. rokov narodenia Márie Terézie organizuje Bratislavský okrášlovací spolok a Slovenské národné múzeum v spolupráci s poprednými vedeckými inštitúciami. (Upozorňujeme na zmenu dátumu – novú prihlášku pre prednášajúcich prikladáme).

14. jún 2017, 16:00 – 19:00 Baroková kratochvíľa v barokovej záhrade na Bratislavskom hrade. Vystúpenia barokových tancov, hudby, prezentácia materiálnej kultúry v podaní skupiny Fringia. Organizuje Bratislavský okrášľovací spolok a Slovenské národné múzeum.

16. jún – 27. august 2017. Panelová výstava Socha Márie Terézie od Jána Fadrusza (1897 – 1921). Miesto: Archa, Primaciálny palác. Organizuje Bratislavský okrášlovací spolok a Mesto Bratislava. Autor Július Cmorej.

Jún resp. september 2017. Osadenie Pomníka Márie Terézie v Bratislave. Organizuje Bratislavský okrášlovací spolok.

Cisárovná Mária Terézia

*13. 5. 1717 (Viedeň)
† 29. 11. 1780 (Viedeň)

∞12. 2. 1736
František Štefan Lotrinský (†1765), lotrinský vojvoda, toskánsky veľkovojvoda a neskôr rímsko-nemecký cisár.

Korunovácia: 25. 6. 1741 v Bratislave (Uhorská kráľovná)
16 detí: Mária Alžbeta, Mária Anna, Mária Karolína, Jozef, Mária Kristína, Mária Alžbeta, Karol Jozef, Mária Amália, Leopold, Karolína, Jana, Mária Jozefína, Mária Karolína, Ferdinand Karol, Mária Antónia (Antoinetta), Maximilián František.
Heslo: Justitia et clementia (Spravodlivosť a láskavosť)

Fotogaléria:

Zdroj: BOS, foto: BOS, archív, V. Polakovič