Na poste prednostu – najvyššieho predstaviteľa výkonnej moci v rámci Mestskej časti Bratislava – Rača prekvapujúco skončila Monika Burdová. Na pozícii nastúpila 1. februára tohto roku po tom, čo nové politické vedenie mestskej časti „vypoklonkovalo“ Janu Peškovú, ktorá na tejto pozícii pracovala v rokoch 2011 – 2019.

Akú sú dôvody odchodu?

Dôvody skončenia pracovného pomeru Burdovej, ktorú si do funkcie vybral starosta Michal Drotován, nie sú zverejnené. K odchodu však prišlo tesne po tom, ako vedenie úradu nezvládlo komunikáciu a prezentáciu projektu zálohovaných pohárov na vinobraní smerom k račianskym vinárom a tí experiment odmietli pre množstvo pochybností. Kritika sa zniesla aj na predraženú tlač a množstvo faktografických chýb v Račianskom výbere, v ktorom po zmenách v grafike aj obsahu napríklad chýbal aj oficiálny znak Rače.

Na jeseň tiež rezonovala téma nezvládnutej výstavby novej škôlky na Novohorskej ulici, ktorú sa nepodarilo otvoriť na začiatku školského roka a jej dokončenie sa prekladá až na rok 2020.

Končiaca prednostka miestneho úradu v Rači Monika Burdová a jej nástupca Peter Semanco.

Vedenie úradu sa pri informovaní o zmene na tomto strategickom poste obmedzilo iba na strohé konštatovanie o Burdovej nástupcovi: „Miestny úrad má od 1. 11. 2019 nového prednostu. Vážené obyvateľky a obyvatelia Rače, radi by sme Vás touto cestou informovali o personálnej zmene na poste prednostu Miestneho úradu Rača. Novým prednostom sa od 1. 11. 2019 stal pán Ing. Peter Semanco.“

Úloha dňa: Zohnať peniaze!

Semanco je na rozdiel od Burdovej človek so skúsenosťami v samospráve, až donedávna zastával post vedúceho ekonomického oddelenia. Ostáva veriť, že na tejto kľúčovej pozícii ostane viac ako jeho predchodkyňa a podarí sa mu nadviazať na úspechy Jany Peškovej nielen v hospodárení úradu, ale aj získavaní mimorozpočtových zdrojov – predovšetkým prostriedkov z európskych fondov.

V posledných 8 rokoch pritieklo do rozpočtu Rače okolo 4,5 milióna eur z eurofondov, ale aj štátnych príspevkov, vďaka čomu sú dnes zrekonštruované a rozšírené všetky školy a škôlky, postavený denný stacionár, zrevitalizované viaceré verejné priestory, infraštruktúra či ihriská a športoviská.

jč, foto FB, MÚ Rača