SENIORI, pozývame vás pocvičiť si šedé bunky mozgové, naučiť sa niečo nové a stretávať sa so skvelými ľuďmi – lektormi aj účastníkmi do račianskej SeniorAkadémie.

Senior Akadémia Bratislava Rača

V školskom roku 2014/15 pripravili organizátori 4 témy, z toho 3 nové.

Račianska SeniorAkadémia ponúka seniorom program sledujúci trend celoživotného vzdelávania v súlade s ich životným obdobím, s postavením v spoločnosti; podporuje zachovanie, resp. zlepšenie psychického aj fyzického zdravia, podporuje spoločenské a sociálne väzby seniorov, pomáha vytvárať si nové kontakty.

SeniorAkadémia je určená tým, ktorí majú záujem rozšíriť, prehĺbiť alebo doplniť si vybrané oblasti poznania, bez ohľadu na dosiahnuté vzdelanie. Prednášky vychádzajú z teórie so silným previazaním na prax a životné skúsenosti seniorov; sú spojené s diskusiou a výmenou poznatkov medzi účastníkmi.

Podmienkou účasti je veková hranica 50 rokov, vyplnená prihláška a zaplatený stanovený poplatok 50,00 € na celý rok.

Prednášky začínajú koncom septembra 2014 a končia začiatkom júna 2015, konajú sa v zasadačke Obecného úradu Rača, približne každé 2 týždne, pravdepodobne vo štvrtok v čase od 13:00 – 15:00 hod., celkom 12 stretnutí. Aby sa otvorila študijná skupina, musí mať minimálne 12 účastníkov.

V školskom roku 2014/15 sme pripravili 4 témy, z toho 3 nové.

Štvrtý predmet „Dejiny a vývoj MČ Rača“ vo svoje premiére v r. 2013/14 mal úžasný úspech – so stovkami starých i nových fotografií, výbornými študijnými podkladmi a zásluhou skvelých lektorov si získal srdcia všetkých účastníkov.

Témy Senior Akadémie v sezóne 2014/15

– DEJINY A VÝVOJ MČ RAČA
– PSYCHOLÓGIA V NAŠOM ŽIVOTE I.
– ZAČÍNAM PODNIKAŤ PO PÄŤDESIATKE
– SVIATOČNÉ A MIMORIADNE PRÍLEŽITOSTI V NAŠOM ŽIVOTE

Podrobnejšie a priebežne aktualizované informácie nájdete na www.jmprofi.sk. Prihlášky nájdete na uvedenej webstránke, resp. na určených miestach, napr. v podateľni na MU Rača.

Ďalšie odpovede získate na tel. čísle 0904 858 234, PhDr. Jana Maniková.

Fotogaléria 2013/14:

SeniorAkadémia sa opäť rozbieha v septembri 2015.

SeniorAkadémia sa opäť rozbieha v septembri 2015.

Senior Akadémia Rača

Prednášky sa konajú v zasadačke Obecného úradu Rača, približne každé 2 týždne