Uprostred januára podala mestská časť Rača projektový zámer na kompletnú rekonštrukciu budovy bývalého detského sanatória na Novohorskej ulici, ktorú nadobudla do svojho vlastníctva kúpou ešte v roku 2016.

Materská škola má vzniknúť tam, kde bývalo detské sanatórium na Novohorskej

Materská škola má vzniknúť tam, kde bývalo detské sanatórium na Novohorskej

V rámci Integrovaného regionálneho operačného programu a jeho prvom kole výzvy sa mestská časť zapojila s projektom „Vytvorenie infraštruktúry pre materskú školu na Novohorskej ul. 1“. Suma oprávnených výdavkov podľa stanovených kritérií a podmienok výzvy bola, na základe spracovanej projektovej dokumentácie a rozpočtu stavby, vyčíslená na 603 tisíc €., zvyšné finančné prostriedky bude Rača hradiť z vlastných zdrojov.

O financiách sa rozhodne v marci

„Podaný projektový zámer teraz musí prejsť procesom posudzovania na sprostredkovateľskom orgáne, ktorý je vytvorený na Magistráte hlavného mesta, a na konci tohto procesu je vydanie hodnotiacej správy. Vydaním pozitívnej hodnotiacej správy sa skonštatuje splnenie všetkých podmienok určených vo výzve a zároveň sa deklaruje dostatok finančných prostriedkov na financovanie posúdeného projektu,“ vysvetlila priebeh posudzovania prednostka miestneho úradu v Rači Jana Pešková s tým, že druhé kolo výzvy je naplánované na marec tohto roku a v ňom bude Rača predkladať samotnú žiadosť o poskytnutie nenávratného finančného príspevku na pripravený projekt.

Cieľ: 100 nových miest pre škôlkarov

Ak všetko dobre dopadne, v prípade pozitívneho vyhodnotenia zámeru, následného získania finančnej dotácie a po absolvovaní verejného obstarávania by sme možno v septembri mohli začať so stavebnými prácami,“ povedal starosta Rače Peter Pilinský.

Viac čítajte aj tu: Poslanci rozhodli o kúpe pozemku s bývalým detským sanatóriom na Novohorskej ulici

Keďže budova pochádza ešte zo sedemdesiatych rokov a v súčasnosti je celkom spustnutá, vyžaduje si kompletnú rekonštrukciu. Plánujeme tu vybudovať aj dva nové pavilóny. Chceme, aby celková kapacita novej materskej školy bola cca 100 detí,“ povedal starosta Rače Peter Pilinský s tým, že realizácia prestavby je rozložená na roky 2017 a 2018, s predpokladaným otvorením novej materskej školy v septembri 2018.

Bývalé detské sanatórium na Novohorskej by sa mohlo stať v budúcnosti materskou školou, ktorá by pomohla vyriešiť problém s nedostatkom miest.

Bývalé detské sanatórium na Novohorskej by sa mohlo stať v budúcnosti materskou školou, ktorá by pomohla vyriešiť problém s nedostatkom miest.

Bývalé detské sanatórium na Novohorskej, pohľad zo Sadmelijskej ulice.

Bývalé detské sanatórium na Novohorskej, pohľad zo Sadmelijskej ulice.

Okrem nových pavilónov dôjde na prízemí k dispozičným zmenám, vybuduje sa plynová prípojka aj plynová kotolňa, vymenia sa rozvody elektro, zdravotechniky, zriaďovacích predmetov, plánuje sa kompletná výmena zateplenia obvodového a strešného plášťa, výmena výplní otvorov a úpravou má prejsť aj vonkajší areál s detským ihriskom.

Rozpočet s výkazom a výmerom predpokladá hodnotu 830 tisíc €.

Zdroj: MÚ Rača, foto: MÚ Rača, Račaweb