Už sú to tri roky, čo 23. júla 2017 zhorelo zhruba 10 hektárov vinohradov v lokalitách Longtál, Veľký Pušťák a východná časť Vajspetra. Plamene sa vtedy začali šíriť kdesi spod vodnej nádrže Vajspeter a pohltili najmä neobrábané vinice plné suchej trávy a niektoré rúny. Dym bolo vidno z obrovskej diaľky celé okolia zahalili kúdoly štipľavého dymu. Ohnivé peklo sa šírilo k domom na Zlatej ulici, 20 ľudí museli preventívne evakuovať a rozpínaniu požiaru zabránil až zásah požiarnikov.

V roku 2017 horeli najmä neobrábané vinice v hone Longtál a Veľký Puštiak.

Starosta Peter Pilinský vtedy pre podozrenie z podpaľačstva vypísal finančnú odmenu 1000 eur za odhalenie a odsúdenie páchateľa. Polícia prípad vyšetrovala ako nedbanlivosť, ale páchateľa sa odhaliť nepodarilo. Ani po rokoch sa nenaplnili “zaručené” informácie, že požiar ktosi založil úmyselne s úmyslom stavať v danej lokalite bytovky.

Zhorenisko po troch rokoch

Ako teda vyzerá územie zhoretých vinohradov po troch rokoch? Jedným slovom: Smutne.

Ani táto tragédia, pri ktorej bolo ohrozených veľa ľudí, mnohé zvieratá uhynul a ďalšie zažili neopísateľný šok, nepresvedčila vlastníkov zanedbaných viníc, aby sa o ne začali starať. Pritom to bola naozaj veľká šanca časť zničených vinohradov znovu zrevitalizovať (viac tu).

Rovnaký pohľad po troch rokoch. Hore mesiac po požiari, dole v roku 2020. Napravo obrábaná vinica, ktorá plameňom odolala, ale korene boli vážne poškodené teplom. Naľavo zhoretý neobrábaný vinohrad, ktorý dnes opäť predstavuje obrovské riziko…

Riadky, v ktorých stále stoja betónové stĺpiky, medzi ktorými sú natiahnuté drôty, sú znovu zarastené trávou a náletovými drevinami. Stačí maličká iskrička, nedbalo zahodený ohorok od cigarety či sklíčko, do ktorého sa v nešťastnom uhle oprie slnečný lúč, a situácia sa zopakuje!

Pritom na Slovensku sú v platnosti zákony, ktoré zaväzujú vlastníkov viníc pod hrozbami pokút starať sa o ne, kosiť ich a udržiavať. Dodržiavanie tohto zákona má kontrolovať okresný úrad v súčinnosti s mestskou časťou. Žiaľ, v Rači sa jeho napĺňanie míňa účinku a to predstavuje časovanú bombu…

Okrem trávy sa opäť prebudili k životu aj náletové dreviny.

Vinohrad, ktorý pred tromi rokmi horel je opäť v zúboženom stave…

Platí totiž, že na lajdáckych majiteľov doplácajú tí poctiví. Ak začne horieť v zarastenej vinici, doplatia na to poškodením svojich obrábaných vinohradov. Tie síce – podobne ako v roku 2017 – dokážu šíreniu plameňov odolať, ale ich poškodenie spôsobené obrovskými teplotami znamená prinajmenšom stratu celoročnej úrody.

Čo ďalej?

Samospráva aj vinohradnícke spolky by mali neúnavne vyžadovať od okresného úradu dodržiavanie zákonov. Majitelia zanedbaných viníc by sa o ne mali čo najskôr začať starať. Ak to nevedia alebo z iných dôvodov nezvládajú, mali by zvážiť ich prenájom do rúk skúsených pestovateľov za symbolickú sumu. A ako môže pomôcť každý z nás? Disciplínou a všímavosťou počas pohybu vo viniciach.

Zveri sa darí v zanedbaných viniciach, odkiaľ sa chodia napásť do obrábaných vinohradov. Na fotke obhryzené letorasty Müllera Thurgau v Longtáli.

O prítomnosti zveri, ktorá má ležoviská v opustených viniciach a napásť sa chodí do obrábaných, svedčí množstvo stôp.

Ján Bednarič, foto autor