Bratislavský samosprávny kraj predstavil projekt Modernizácie a obnovy Bratislavského kraja vo výške 42 miliónov eur ako súčasť Akčného plánu a Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja. Projekt predstavili v priestoroch Polikliniky Karlova Ves, ktorá sa púšťa do rekonštrukcie už tento rok. Akčný plán sa dotkne aj inštitúcií na území Mestskej časti Bratislava – Rača!

Frešo BSK portrét

Predseda Bratislavského samosprávneho kraja Pavol Frešo

„Spúšťame jednu veľkú súťaž, kde chceme v rámci obnovy vecí, ktoré má Bratislavský kraj v správe, v priebehu štyroch rokov obnoviť všetko, čo máme v pláne hospodárskeho sociálneho rozvoja. To znamená polikliniky, domovy sociálnych služieb, školy, aby sme to mali zároveň pokryté jednou normálnou, zrozumiteľnou súťažou. Robíme to totálne verejne, lebo sa budeme uchádzať o dve veci. O primeranú kvalitu a najnižšiu možnú cenu,“ vyjadril sa bratislavský župan Pavol Frešo na margo projektu.

Dva projekty v Rači

V jeho zozname sa nachádzajú aj dve zariadenia na území našej obce – ide o Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov na Strelkovej ulici v Rači a Strednú odbornú školu informačných technológií na Hlinickej ulici v Krasňanoch.

Cieľom je udržiavanie majetku BSK v prevádzkyschopnom stave ale aj jeho zhodnocovanie. Bratislavský samosprávny kraj má vo svojej starostlivosti viac ako 400 budov. “Finančné prostriedky sú delegované v rozpočte, schválené a toto najbližšie štyri roky budeme robiť,“ uviedol riaditeľ Úradu BSK Valerián Potičný.

Fotogaléria:

Nové podmienky obstarávania

Podľa riaditeľa Odboru investičných činnosti, správy majetku a verejného obstarávania BSK Jána Keselého ide o najvyššiu formu verejného súťaženia na Slovensku, tzn. pôjde o nadlimitnú súťaž s uverejnením v Európskom vestníku.

„Môžu sa prihlásiť všetky firmy bez obmedzenia na Slovensku aj z Európskej únie. Je tam jedna zaujímavosť, na ktorú Vás chcem upozorniť, kvôli kauze Váhostav sme nastavili podmienky tak, že v prípade, že ten, kto bude víťazom, by neplnil svoje povinnosti voči živnostníkom, malým dodávateľom v dodávateľskom reťazci, je tam podmienka, že Bratislavský samosprávny kraj po preskúmaní bude môcť zaplatiť priamo tomuto živnostníkovi. A túto pohľadávku potom uplatníme voči dodávateľovi,“ priblížil Ján Keselý. Súčasťou rámcovej zmluvy s úspešnými absolventmi výberového konania je aj ochrana subdodávateľov v celom reťazci.

Bratislavský samosprávny kraj je zriaďovateľ 81 organizácií a vlastníkom viac ako 400 budov.