Na portáli račaweb.sk sme už v minulosti informovali (tu) o povoľovacom procese budovy pri trhovisku na rohu Detvianskej a Rustaveliho ulice. Situácia so stavbou v centrálnej časti Rače sa po posledných krokoch stavebníka skomplikovala, zasahuje Štátny stavebný dozor a za porušovanie pravidiel hrozia pokuty. K problému sa vyjadril aj starosta Peter Pilinský.

Spomenutú stavbu treba rozdeliť na dve časti:

A. polyfunkčná časť s 2+1 nadzemnými podlažiami a podzemným parkoviskom

B. časť bližšie k projektu RNR, kde Územný plán umožňuje viacpodlažnú výstavbu.

Obe časti sú pod úrovňou terénu prepojené 2-podlažnými podzemnými garážami.

Vizualizácia výstavby na Detvianskej. Objekt sa skladá z dvoch častí, ktoré korešpondujú s regulatívmi Územného plánu. Priestory v objekte B. ponúka na predaj formou “Predpredaja”, teda z papiera. Developer má už na vizualizáciách aj neexistujúcu okružnú križovatku…

Kým prvá časť vyrastá v súlade s vydaním stavebným povolením, ktoré nadväzuje na začiatok výstavby z roku 2002 (na 15 rokov prerušené), tá druhá vrátane garáží sa momentálne realizuje bez potrebných povolení! Sekcia s vyššou podlažnosťou pri RNR totiž mala byť povoľovaná samostatným konaním, keďže ide o pozemok, v ktorom sa delí Územný plán na dve rôzne funkcie.

Starosta: Je to nehoráznosť

Stavebník však začal stavať druhú etapu skôr ako začalo územné konanie – údajne z dôvodu nevyhnutnosti dodržania technologických postupov (realizácia spoločnej podzemnej garáže). Za túto nepovolenú stavebnú činnosť zistenú pri výkone štátneho stavebného dohľadu zo strany MČ Bratislava – Rača bol stavebník EK-Invest, s.r.o.  vyzvaný na zastavenie prác a úrad začal aj konanie o odstránení stavby resp. o dodatočnom povolení stavby.

Začiatkom tohto roku síce stavebník predložil na stavebný úrad žiadosť na dodatočné povolenie, ale zároveň pokračoval v nepovolenej stavbe, čo ja osobne považujem za nehoráznosť. Preto bol znova vykonaný štátny stavebný dohľad a stavebníkovi bola zaslaná výzva na zastavenie prác,” uviedol pre portál Račaweb starosta mestskej časti Peter Pilinský.

“Stavebný zákon stanovuje v takýchto prípadoch presný postup a stavebný úrad je povinný ho dodržiavať. Vzhľadom na pokračujúcu stavbu a nerešpektovanie výzvy na zastavenie prác bude opätovne vykonaný štátny stavebný dohľad a prejednaný ďalší správny delikt so stavebníkom. V prípade, že neuposlúchne ani druhú výzvu štátneho stavebného dohľadu, bude vydané rozhodnutie na zastavenie stavebných prác stavebným úradom,” dodal.

Developer si robí marketing

Developer spustil na obe časti predpredaj a zverejnil vizualizácie. V prípade časti B. ide o klasický predaj z papiera, keďže stavba nielenže nie je v štádiu hrubej stavby, ale ani vo fáze Územného rozhodnutia či Stavebného povolenia.

Marketingové počínanie developera miestny stavebný úrad nemá možnosť posudzovať, preto aj prípadné rezervácie priestorov v nepovolených stavbách sú rizikom pre prípadných záujemcov o kúpu apartmánov.

Viac o téme aj tu: Peter Pilinský oznámil zásadné rozhodnutie pred jesennými voľbami

Fotogaléria:

Video: Vizualizácia budúcich navrhovaných objektov

Viac aj tu: Zistili sme, čo vyrastá za plechovým plotom pri trhovisku!

Zdroj: Račaweb, foto: archív, vizualizácia E.K. Invest