Peter Pilinský Krasňany

Po tom, čo na poslednom zasadnutí zastupiteľstvo Bratislavy neschválilo zámenu nehnuteľností mesta za časť pozemku na Hagarovej s problémovým projektom polyfunkčného domu, zastupiteľstvo v Rači naopak zámenu svojich pozemkov schválilo. Poslanci súhlasili, aby Rača ponúkla svoju časť pozemkov pod bývalým kultúrnym strediskom Elán v Krasňanoch. To umožnilo starostovi Petrovi Pilinskému odštartovať ďalšiu fázu boja proti výstavbe v obytnej zóne na Hagarovej, proti ktorej sú občania, čo vyjadrili v petícii s takmer 4 tisíc podpismi!

Polyfunkčný komplex Hagarova

Polyfunkčný komplex Hagarova

Kladné rozhodnutie o zámene račianskych pozemkov za pozemky na Hagarovej je živnou pôdou pre ďalšie rokovanie s investorom a opätovné predloženie materiálu na meste v ďalšom volebnom období,“ povedal po včerajšom zasadnutí starosta Rače Peter Pilinský.

Už nasledujúci deň rokoval starosta s investorom o ďalšom postupe vo svetle nových skutočností. „Dohodli sme sa, že minimálne do konca februára na Hagarovej stavať nezačne, a to aj keby stavebné povolenie, ktoré je v súčasnosti v odvolacom konaní, nadobudlo právoplatnosť,“ povedal Pilinský.

Dodal, že s investorom dosiahol dohodu, aby bol materiál o zámene znovu predložený  do mestského zastupiteľstva, ktoré by tak o návrhu zámeny mestských pozemkov na Mrázovej mohlo ešte raz rozhodovať.

Investorovi boli za pozemok na Hagarovej ulici ponúknuté viaceré nehnuteľnosti: pri bývalom KS Elán, časť z nich patrí MČ Rača a časť mestu, a tiež pozemky bývalého ihriska pozemného hokeja na Mrázovej ulici  (celý vo vlastníctve mesta).

Viac o téme aj tu: Nočná mora Krasňan a Hagarovej pokračuje! Koho je to vina?

Mesto malo zamieňať takmer 5500 štvorcových metrov (m2) svojich pozemkov za cca 1450 m2 pozemku investora, na ktorých mal vyrásť objekt s bytmi a kanceláriami. Mestské nehnuteľnosti znalec ohodnotil na vyše 870 000 eur, kým časť  investorovho pozemku na vyše 360 000 eur. Do nákladovej položky investora treba navyše zarátať aj náklady spojené s prípravou projektu či náklady spojené so znaleckými posudkami pre potreby zámeny.

Účtovne je rozdiel možno tých 500 000 eur, ale realita je úplne iná. Pozemok na Mrázovej ponúkalo mesto vo verejnej obchodnej súťaži za cenu vysúťaženú znalcom a súťaž nebola úspešná. Mala byť opakovaná s 50-percentnou zľavou,” pripomenul minulý týždeň mestským poslancom starosta, ktorý mieni niekoľkoročnú traumu obyvateľov Hagarovej 17 a 19 čím skôr ukončiť.

Na predaj bol vo verejnej obchodnej súťaži nedávno aj pozemok s budovou KS Elán v Krasňanoch a takisto sa na ponuku s cenou určenou znaleckým posudkom nepodarilo nájsť záujemcu.

Problematický pozemok medzi domami na Hagarovej 17 a19 v Krasňanoch.

Problematický pozemok medzi domami na Hagarovej 17 a19 v Krasňanoch.

Analýza zámeny pozemkov na Hagarovej ulici v Krasňanoch.

Analýza zámeny pozemkov na Hagarovej ulici v Krasňanoch.

Zdroj: MÚ Rača, úprava: račaweb.sk