Dlhoročný problém s plánovanou výstavbou polyfunkčného bytového domu na Hagarovej ulici smeruje ku koncu, ktorý má priniesť uspokojivé riešenie pre dotknutých obyvateľov z okolia ako aj vlastníkov pozemku. Starosta mestskej časti Bratislava – Rača Peter Pilinský je o tom presvedčený napriek tomu, že v súčasnosti prebiehajú v okolí pozemku aktivity, na ktoré reagujú obyvatelia mimoriadne citlivo.

Článok so stanoviskami priniesol portál www.raca.sk.

Pozemok na Hagarovej ulici v Krasňanoch chce Rača aj mesto Bratislava s vlastníkom zameniť za iné parcely.

Pozemok na Hagarovej ulici v Krasňanoch chce Rača aj mesto Bratislava s vlastníkom zameniť za iné parcely.

Po rokovaniach s vlastníkmi nevidím prekážku k zámene pozemkov s hlavným mestom Bratislava a mestskou časťou, ktorú už odporučilo aj mestské zastupiteľstvo pri prerokovávaní petície obyvateľov z Hagarovej. Ide však o zložitý proces, ktorý má svoje termínové limity, preto prosím o trpezlivosť tak vlastníkov, ako aj obyvateľov z dotknutej lokality,“ uviedol Pilinský, ktorý nepredpokladá, že činnosti na pozemkoch majú viesť k začatiu výstavby.

Starosta pripúšťa, že vlastník môže takýmto spôsobom vyvíjať tlak na samosprávu, aby sa plánovaná zámena uskutočnila čo najskôr. Majitelia navrhovali v minulosti za svoje pozemky v Krasňanoch finančnú kompenzáciu vo výške 780 000 eur, čo však bolo nereálne vzhľadom na rozpočtové možnosti mestskej časti.

Dôležité je, že majitelia prejavili záujem o zámenu pozemkov. Predbežne sme dohodnutí aj na lokalitách v Rači a Krasňanoch. Naša mestská časť má niektoré z týchto parciel vo svojom vlastníctve. Ďalšie sú však zverené od hlavného mesta, tieto nemáme právo predávať ani zamieňať. Najskôr ich musíme mestu formálne vrátiť a až potom môže dôjsť k zámene,“ vysvetlil starosta len časť z úkonov, ktoré je potrebné podniknúť.

Návrh na schválenie procesu vrátenia pozemkov hlavnému mestu už prerokovali príslušné komisie miestneho zastupiteľstva MČ Bratislava-Rača so súhlasným stanoviskom.

Vlastníci súbežne s rokovaním o zámene pozemkov na miestnom úrade MČ Bratislava-Rača požiadali  aj o vydanie stavebného povolenia. Nie je vylúčené, že sa takto snažia získať poistku proti prípadným obštrukciám mesta či Rače v procese zámeny.

Je to ich právo a nemožno im ho uprieť. Majú k tomu všetky potrebné stanoviská a povolenia. Napriek tomu verím, že na problematickom mieste na Hagarovej stavba nikdy nevyrastie,“ vyjadril presvedčenie Peter Pilinský a pridal aj pár osobnejších slov: „S rodinou bývame priamo v lokalite, ktorá by bola výstavbou bezprostredne poznačená. Dokážem sa preto veľmi osobne vcítiť do obáv našich susedov. No ako štatutárny zástupca mestskej časti musím ja aj zamestnanci úradu v prvom  rade dodržiavať platné zákony. Ak by v nich existovala opora pre nepovolenie stavby alebo iné riešenie, ako je navrhovaná zámena, určite by sme ich využili.“

Viac o téme aj tu: Skvelá správa: Primátor na základe petície a žiadosti starostu súhlasí so zámenou pozemkov na Hagarovej!

Výstavba polyfunkčného bytového domu prešla územným konaním a investor uspel v roku 2010 aj v procese odvolania na Krajskom stavebnom úrade. Ten potvrdil predchádzajúce rozhodnutie Stavebného úradu v Rači, ktorý v rámci platného Územného plánu Bratislavy musel vydať kladné rozhodnutie k navrhovanému umiestneniu stavby.

Starosta Rače Peter Pilinský (vpravo) s primátorom Sv. Jura Alexandrom Achbergerom.

Starosta Rače Peter Pilinský (vpravo) s primátorom Sv. Jura Alexandrom Achbergerom.

Zdroj text a foto: www.raca.sk