RAČA – Po tom, čo na januárovom mestskom zastupiteľstve magistrát zveril mestskej časti Rača aj druhú časť pozemkov pod športovým areálom na Černockého ulici, poverilo na včerajšom zasadnutí miestne zastupiteľstvo MČ Rača starostu Petra Pilinského, aby začal rokovania za účelom získania investora na financovanie a výstavbu viacúčelovej športovej haly.

Areál sa nachádza medzi ulicami Černockého, Hečkova, Kadnárova a Žitná. Prvú časť dostala MČ Bratislava – Rača do správy v lete 2013, zvyšnú časť vyznačenú žltým jej mestskí poslanci odsúhlasili na januárovom zasadnutí. Foto: google

Areál sa nachádza medzi ulicami Černockého, Hečkova, Kadnárova a Žitná. Prvú časť dostala MČ Bratislava – Rača do správy v lete 2013, zvyšnú časť vyznačenú žltým jej mestskí poslanci odsúhlasili na januárovom zasadnutí. Foto: google

Areál na Černockého ulici, ktorý je v súčasnosti v zmysle územného plánu hlavného mesta SR Bratislavy určený na šport, telovýchovu a voľný čas, by sa tak v budúcnosti mohol stať viacúčelovým moderným športovým areálom, ktorý bude k dispozícii tak pre Račanov, ako aj pre všetky vrstvy obyvateľov z celej Bratislavy a okolia.

Sme otvorení rokovaniam s investormi, ktorí ponúknu svoju predstavu o vybudovaní viacúčelového športového komplexu. V minulosti už bol prejavený záujem o vybudovanie či už tenisovej haly, zimného štadióna alebo krytej plavárne,“ povedal starosta Rače Peter Pilinský a dodal, že samotná mestská časť Rača sa na vybudovaní ani ďalšom prevádzkoví nebude finančne podieľať. „Pôjde o investíciu zo súkromného sektora. Investorovi ale ponúkneme dlhodobý výhodný nájom.“

Návrhy od jednotlivých investorov budú najskôr prerokované v kompetentných odborných komisiách a tiež budú predmetom verejného prerokovania s občanmi. Až potom o všetkom rozhodne miestne zastupiteľstvo MČ Rača.

Verím, že dospejeme k úspešnému koncu v podobe krásneho multifunkčného športového komplexu. Chcel by som, aby aj vďaka novému športovisku mali račianske deti opäť o niečo bližšie k športu. V rámci areálu je aj futbalový štadión, v jeho blízkom okolí sú základné aj stredné školy. Okrem toho celoročná prevádzka nového areálu bude lákadlom pre všetky vekové kategórie. Verím, že do konca apríla budem vedieť zastupiteľstvo informovať o výsledkoch rokovaní s potenciálnymi investormi,“ dodal račiansky starosta Peter Pilinský.

Materiál miestneho zastupiteľstva nájdete tu.

Mgr. Eva Miklánková
Hovorkyňa starostu MČ Rača
Eva.miklankova@raca.sk