RAČA – Hľadáte dôležité kontakty na jednotlivé oddelenia MÚ Bratislava – Rača? Ponúkame prehľad, kedy a kde je otvorená matrika, podateľňa či oddelenie na dane a poplatky.

Miestny úrad Bratislava – Rača
Kubačova 21

Pondelok: 8:00 – 12:00, 13:00 – 17:15
Streda: 8:00 – 12:00, 13:00 – 17:15
Piatok: 7:30 – 12:00

Matričný úrad
Tel.: 02/4911 2415
Pondelok: 8:00 – 12:00, 13:00 – 17:15
Streda: 8:00 – 12:00, 13:00 – 17:15
Piatok: 7:30 – 12:00

Podateľňa
Pondelok: 8:00 – 12:00, 13:00 – 17:15
Streda: 8:00 – 12:00, 13:00 – 17:15
Piatok: 7:30 – 12:00

Ohlasovňa pobytu
Pondelok: 8:00 – 12:00, 13:00 – 17:15
Streda: 8:00 – 12:00, 13:00 – 17:15
Piatok: 7:30 – 12:00

Dane a poplatky
Telefón: +421 2 59 356 954
e-mail: dane@bratislava.sk
Pondelok: 8:00 – 12:00, 12:30 – 17:00
Streda: 8:00 – 12:00, 12:30 – 17:00