Mestská časť Rača naďalej intenzívne rokuje s developerom Radničného námestia o novom parku, ktorý by mal vyrásť v prednej časti celého komplexu zo strany Rustaveliho ulice a ktorý bude určený pre širokú verejnosť.

Park pri Radničnom námestí, ako ho v roku 2014 predstavil Intercom Development.

Park pri Radničnom námestí, ako ho v roku 2014 predstavil Intercom Development.

„Vybudovať nový park v tejto lokalite bude veľkým prínosom pre všetkých obyvateľov Rače a myšlienku samozrejme podporujeme. Zeleň v tejto lokalite je vyslovene nutná aj vzhľadom na zvýšenú hustotu domov, ktoré tu pribudli,“ povedal starosta Rače Peter Pilinský.

Za 13 topoľov 150 stromov

Developer pritom už má aj konkrétnu predstavu, ako by mal nový park vyzerať. Namiesto súčasných topoľov, ktoré budú o 4-5 rokov na konci svojho vegetačného života a na ich výrub je právoplatne vydané povolenie, tam pribudne okrem inej zelene aj vyše 100 nových mladých stromov. Ďalších  50 náhradných stromov developer vysadí priamo v projekte.

Náhradná výsadba finančná náhrada

Ako uviedla hovorkyňa MÚ Eva Miklánková, podľa odborného posudku sú stromy na Rustaveliho “pyramidálne topole, krátkoveké dreviny a nachádzajú sa v poslednej fáze svojej životnosti”.

Okrem spomenutej náhradnej výsadby za týchto 13 stromov zaplatí developer finančnú náhradu za spoločenskú hodnotu sumu 27 831 eur (z toho 65 percent do rozpočtu Rače je 18 090, 35 percent čiže asi 9740 eur mestu), ktoré budú určené výhradne na ďalšiu údržbu a zveľaďovanie verejnej zelene v obci.

30 árový park

Už v minulosti zverejnil Miestny úrad aj investor výstavby zámer vybudovať v priestore pri novej výstavbe na Rustaveliho ulici park s rozlohou asi 3000 m2 na mieste, kde mala podľa platného stavebného povolenia podpísaného starostom Jánom Zvonárom stáť výšková administratívna budova.

Momentálne sa obe strany dohadujú na praktických a vlastníckych otázkach – kto avizovaný park vybuduje, kto bude následne jeho vlastníkom a kto sa má starať o jeho prevádzku.

Viac o téme aj tu: Podarí sa Rači husársky kúsok? Na Rustaveliho môže byť park namiesto bytovky!

Fotogaléria:

MÚ Rača, úprava Račaweb, foto: archív, RNR