Peter Pilinský, Ivana Vargová.

Peter Pilinský, Ivana Vargová.

Situácia, aká sa len tak nevidí! Starosta Mestskej časti Bratislava – Rača si nečakane kľakol na kolená pred zamestnankyňami. K tomuto spontánnemu kroku sa odhodlal na tradičnom oceňovaní pedagógov pri príležitosti Dňa učiteľov.

Na slávnostnom večere MČ Bratislava – Rača ocenila svojich najlepších pedagógov. Tento rok sa uznania dostalo najmä ľuďom, ktorí na svojich postoch končia či už pre odchod na nové pôsobisko alebo vzhľadom na povinnosť vypisovať v pravidelných intervaloch nové výberové konania na jednotlivé pozície v školstve.

Slávnostný večer Dňa učiteľov v Rači sa teda niesol v znamení vďaky za odpracované roky a profesionálny aj osobnostný prínos v oblasti školstva. Medzi šesť ocenených dám sa dostala aj doterajšia šéfka Školského úradu v Rači, Ivana Vargová, ktorá po siedmych rokoch práce v Rači odchádza na nové pôsobisko.

„Všetkým ocenených riaditeľkám, bez ohľadu na to, či končia alebo zostávajú na svojich postoch, úprimne ďakujem za ich prácu, ktorá si okrem odbornej stránky vyžaduje veľa trpezlivosti a ľudského prístupu. Tieto ženy pracujú a vychovávajú naše deti, a to je veľká zodpovednosť. Rovnako ďakujem aj našej kolegyni Ivane Vargovej za skvelú prácu, ktorú po všetky tie roky odvádzala ako vedúca Školského úradu v Rači a prajem jej všetko dobré v ďalších krokoch,“ povedal starosta Rače Peter Pilinský.

Ocenené dámy z Dňa učiteľov v Rači: (zľava) Ivana Vargová, Tatiana Kizivatová, Margita Demová, Rozália Valentínová, Margita Matkovičová a Viera Pátková, ktorá prevzala ocenenie pre neprítomnú Beatu Bačíkovú.

Ocenené dámy z Dňa učiteľov v Rači: (zľava) Ivana Vargová, Tatiana Kizivatová, Margita Demová, Rozália Valentínová, Margita Matkovičová a Viera Pátková, ktorá prevzala ocenenie pre neprítomnú Beatu Bačíkovú.

Na oslave Dňa učiteľov v Rači boli ocenené tieto pedagogičky:

Margita Demová, riaditeľka MŠ Barónka. Ako učiteľka MŠ v Rači pôsobí od roku 1981, vo funkcii riaditeľky školy je od roku 1991. V júni 2014 odchádza do dôchodku.

Beata Bačíková, riaditeľka MŠ Tbiliská. Ako učiteľka MŠ v Rači pôsobí od roku 1982, vo funkcii riaditeľky školy je už 23 rokov, v júni tohto roku vo funkcii taktiež končí a pokračuje ako učiteľka.

Rozália Valentínová, riaditeľka MŠ Pri Šajbách. 33 rokov vychováva a vzdeláva deti v materskej škole na Východnom. Pred 23 rokmi sa stala riaditeľkou MŠ Pri Šajbách. Tento rok jej končí funkčné obdobie a odchádza do dôchodku.

Tatiana Kizivatová, riaditeľka ZŠ s MŠ J. A. Komenského. V Rači pôsobí od r. 2009. Svoje pedagogické a riadiace skúsenosti získané na iných pôsobiskách pretavila do svojej súčasnej práce. Na svojej pozícii zostáva a plánuje naďalej pozdvihuje úroveň školy na Hubeného ulici.

Margita Matkovičová, riaditeľka MŠ Cyprichova, ukončuje svoju vyše 40-ročnú činnosť v školstve. Do Rače prišla v roku 1999 a od tohto roku viedla MŠ Cyprichova.

Ivana Vargová, vedúca Školského úradu. Na tomto mieste pôsobila 7 rokov a v samospráve pracovala 10 rokov. Dlhé roky pred tým učila na základnej škole. Ocenenie jej bolo udelené za dosiahnuté výsledky, za ľudský prístup a profesionálnosť.

Zdroj: www.raca.sk

Fotogaléria: